Veríme, že každá spoločnosť by mala vrámci svojich možností podporovať svoj región i celú krajinu, vďaka ktorej bola schopná rozvíjať svoje podnikanie. Tento postoj prenášame do svojej práce a snažíme sa podporovať aktivity a organizácie, ktoré sú prospešné nášmu mestu i regiónu. Rovnako dôležitý je pre nás rozvoj športu i umenia, ktorý chceme zabezpečiť aj prostredníctvom podpory kultúrnych inštitúcií aj mladých umelcov v našom meste. Sme právom hrdí, že k snahe spoločnosti NRSYS sa pravidelne pridávajú finančnými i materiálnymi darmi aj naši zamestnanci.

Naša snaha bola v roku 2003 ocenená aj čestným uznaním ViaBona Slovakia nadácie Pontis. Na svojej stránke o nás napísali: Spoločnosť NRSYS, a.s. z Nitry získala čestné uznanie za svoju dlhodobú podporu humanitárnych a sociálnych aktivít Nitrianskeho združenia zdravotne postihnutých. Dlhodobé stabilné partnerstvo spoločnosti s nitrianskym združením sa datuje od roku 1991 a NRSYS v rámci neho aktívne napomáha zabezpečovaniu programov pre zdravotne postihnuté deti, ako sú napríklad sociálno-rehabilitačné pobyty, tréningy zručností alebo mikulášske akcie. Zamestnanci firmy a ich rodinní príslušníci sa do aktivít osobne zapájajú, čím prispievajú k prekonávaniu pomyselných spoločenských bariér a k začleneniu postihnutých detí do spoločnosti.

Koho podporujeme?

 • Zväz zdravotne postihnutých nitrianskeho kraja
 • Školský basketbalový klub Junior Levice
 • Slovenských ľadových medveďov Nitra
 • Divadlo Andreja Bagara v Nitre
 • Staré divadla Karola Spišáka v Nitre
 • kapela Borra
 • kapela Sematam
 • študentské občianske združenie SIEDAS
 • Fajkový klub Nitra
 • Detský domov v Nitra Chrenová
 • Nitriansky vínny festival
 • Rytiersky rád sv. Gorazda

Manažment firmy

Kontaktné údaje

Naši zákazníci