Centrum služieb zákazníkom

Zrod spoločnosti NRSYS s.r.o. sprevádzala idea „vytvoriť softvér, ktorý spĺňa požiadavky zákazníkov a zabezpečí ich prosperitu“. Po prvých inštaláciách systému u našich zákazníkov sme sa dopracovali k poznaniu, že samotný softvér zákazníkovi nestačí. Postupne sme obohatili náš balík produktov o ponuku služieb. Služby sú neodmysliteľnou súčasťou kvalitného softvéru a preto v súčasnosti tvoria podstatnú časť činnosti našej spoločnosti. Dnes, keď je na trhu množstvo spoločností zaoberajúcich sa vývojom a aplikáciou informačných technológií, je pre zákazníka pri výbere systému neraz jedným z rozhodujúcich kritérií rozsah a kvalita služieb, ktoré mu môže dodávateľ poskytnúť. Pre prezieravého zákazníka by mal byť tento moment nemenej dôležitý, ako spoľahlivý a cenovo prijateľný systém.

Dobrá komunikácia medzi zákazníkom a spoločnosťou NRSYS je základným predpokladom kvalitných služieb poskytnutých v správnom čase a rozsahu. Kolegyne na Centre služieb zákazníkom sa snažia bezodkladne vyriešiť problémy našich zákazníkov. Centrum služieb zákazníkom  koordinuje činnosť pracovníkov z oddelenia aplikácie softvéru a servisu techniky. Pracovníci z oddelenia aplikácie softvéru a servisu techniky sú pre zákazníkov, ktorí majú zmluvný balík služieb, k dispozícii na hot-line linkách počas celej doby dohodnutej zmluvou. Ich úlohou je pomôcť zákazníkovi vzdialenou správou a poskytovať poradenstvo na telefóne. Aplikační pracovníci sa starajú o zavedenie, školenie a údržbu softvéru NRSYS, ktorý používate. Technickí zasa o vaše počítače, servre a siete.

Centrum služieb zákazníkom je pre Vás k dispozícii aj s dôrazom na obdobia, v ktorých sa dejú legislatívne zmeny, týkajúce sa našich zákazníkov. Prežili sme úpravy DPH, zavádzanie najskôr fiskálnych a potom online registračných pokladní, v oblasti zdravotníctva nábeh eZdravia aj FMD.Informovať zákazníkov je veľmi dôležité najmä v týchto napätých chvíľach a našou prvoradou snahou je doručiť informácie čo najskôr. Zároveň počas takýchto zlomových udalostí sme tu s Vami niekedy dlho do noci a dňoch pracovného voľna preto, aby sme vám poskytli servis, ktorý je pre vás nevyhnutný.

Po mnohých rokoch fungovania je toto oddelenie základnou tepnou našej spoločnosti, jej prepojenie s okolitým svetom – teda zákazníkmi. Od zamestnanca, ktorý v minulosti sprostredkovával spojenie zákazníka s programátorom, sme sa dopracovali k profesionálne vyškolenej  skupine ľudí, ktorá riadi komunikáciu a požiadavky zákazníkov, ale aj zamestnancov firmy NRSYS. 

 

Centrum služieb

Kontaktné údaje

Naši zákazníci