Pre každú modernú firmu je podstatný vplyv činností na životné prostredie. V spoločnosti NRSYS tento aspekt prestupuje celý náš priebeh podnikania. Aktívne a cielené opatrenia pre ochranu životného prostredia preto pokladáme za základný predpoklad a podmienku pri ceste za prosperitou.

NRSYS preto bude:

  • vykonávať podnikateľskú činnosť tak, že riziká vplyvu na životné prostredie vezme do úvahy už v základoch činností
  • mať úzku interakciu so zákazníkmi a všetkými ostatnými partnermi v otázkach životného prostredia
  • konať prinajmenšom v súlade s platnými právnymi predpismi a regulačnými nariadeniami
  • vo všetkých činnostiach sa bude zameriavať na znižovanie a prevenciu znečistenia, zahrňujúc činnosti ako triedenie odpadu, šetrenie vodných zdrojov, využívať produkty z recyklovaných materiálov v čo najväčšej miere a pod.
  • zabezpečovať, aby manažéri a vedúci pracovníci boli zodpovední za dodržiavanie pravidiel environmentálnej politiky
  • umožňovať environmentálne činnosti spoločnosti prezentovať ako transparentné voči zamestnancom aj zákazníkom
  • viesť aktívny dialóg s našimi zákazníkmi a stanovovať požiadavky na spoluprácu s partnermi a dodávateľmi.

Manažment firmy

Kontaktné údaje

Naši zákazníci