Spoločnosť NRSYS s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu už viac ako 30 rokov. Za túto dobu sa sformovala z malej skupiny 7 ľudí, ktorí sa rozhodli vytvoriť softvér v časoch, keď na trhu nebolo doslova nič, v prosperujúcu spoločnosť, ktorá je jednotkou na trhu vo svojom segmente.

Prešli sme rôznorodým vývojom svojho zamerania. Začínali sme ako firma tvoriaca softvér pre poľnohospodárske nákupné podniky, paralelne s nimi sme sa však venovali aj novovznikajúcim súkromným obchodným firmám v oblasti potravinárstva a distribúcie liečiv. Najskôr bol zameraný na veľkoobchodnú a neskôr aj maloobchodnú činnosť.  V roku 1993 NRSYS uviedol na trh prvé softvérové riešenie pre lekárne. Z malej spoločnosti sa skokom stala, na slovenské pomery, veľká softvérová firma so špecializovanými činnosťami.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je pomoc naším zákazníkom, aby boli lepší ako ich konkurencia a to vďaka najmodernejším softvérovým riešeniam. Ako sa nám náš cieľ darí napĺňať je viditeľné v našich výkonoch, počte našich zákazníkov, ako aj naše meno na trhu a postoj štátnej správy, ministerstiev a profesných organizácií. Ako firma sme už viac ako 15 rokov tiež členom Zväzu obchodu SR, zakladajúcim a aktívnym členom Asociácie elektronických registračných pokladní, úzko spolupracujeme so Slovenskou lekárnickou komorou a Asociáciou dodávateľov liekov a zdravotných pomôcok. Aj vďaka týmto spojeniam sme schopní vytvárať kvalitný a aktuálny softvér, ktorý vyhovuje zložitej a často sa meniacej legislatíve i požiadavkám trhu.

Veríme, že naša firma je výnimočná najmä vďaka jej produktom. Náš softvér je jednoduchý a maximálne účelný, tiež robíme všetko preto, aby bol inovatívny a efektívny. Našou snahou je poskytovanie aj rovnako kvalitných služieb a ochota pomôcť. Nezavádzame klientov niečím, čo nie sme schopní dodať a nepredávame to, čo nemáme. Nehovoríme, že sme neomylní, lebo každý, kto niečo robí, robí aj chyby. My sa však neskrývame za „nepredvídateľné okolnosti“, ale okamžite problémy riešime a odstraňujeme. Práve vysoko kvalitný produkt spojený s korektným správaním k zákazníkom a partnerom sa stal kľúčom k úspechu našej spoločnosti.

Manažment firmy

Kontaktné údaje

Naši zákazníci