Cieľom spoločnosti NRSYS je vytvárať kvalitný softvér pre obchodné organizácie a zdravotníctvo. Pod slovom „kvalitný“ rozumieme legislatívne správny, spoľahlivý, jednoduchý, užívateľsky príjemný, aktuálny, a rýchly. Chceme úspešne dodať softvér klientovi a vyvolať v ňom dobrý pocit zo zakúpenia aj prevádzkovania nášho softvéru a podporovať dodaný softvér tak, aby sa minimalizovali jeho prestoje a zabezpečil rozvoj klienta.

Je pre nás dôležité zabezpečiť, aby náš softvér posunul našich klientov dopredu a zabezpečil im obchodné úspechy. Cez rast našich klientov rastieme aj my. Zabezpečiť pomoc a komplexnú podporou našim klientom je pre nás kľúčová záležitosť.

Rovnako je pre nás kľúčové zabezpečiť spokojnosť, vysoký príjem za vynikajúcu prácu a neustály odborný a ľudský rast všetkých zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí vysokou mierou prispievajú k úspechu našej firmy.

Až na poslednom mieste je blahobyt majiteľov spoločnosti NRSYS . Prvoradá úloha je pomáhať všetkým okolo nás. Až vtedy môžeme byť  spokojní, ak budú spokojní naši klienti, zamestnanci aj ich rodiny.

Manažment firmy

Kontaktné údaje

Naši zákazníci