História spoločnosti NRSYS s.r.o.

Koniec 80-tych rokov bol typický vznikom mnohých nových spoločností. V tomto období bola založená aj spoločnosť NRSYS, ako jedna z prvých firiem poskytujúcich kompletné riešenie softvéru-hardvéru pre firmy, ktoré sa vydali na neľahkú cestu podnikania. Od svojho založenia NRSYS zameral svoju činnosť na vývoj vlastného softvérového vybavenia. Hlavným produktom firmy v tomto období boli vývoj a aplikácia komplexného ekonomického softvérového balíka pre obchodné organizácie a podniky Poľnohospodárskeho nákupu a zásobovania (PNZ).

 • 1992, začal vývoj a aplikácia POS pokladničných systémov pre obchodné organizácie. Spoločnosť sa presadila na trhu s počítačovými pokladňami a stala sa jedným z najväčších dodávateľov aplikačných programov pre pokladničné systémy na Slovensku
 • 1.októbra 1993 NRSYS zaviedol do prevádzky prvý pokladničný systém pre lekáreň, ktorý zohľadňoval kategorizáciu - nový systém úhrad liečiv a zdravotného materiálu v zdravotníctve
 • 1993 NRSYS sa stal oficiálnym dovozcom scannerov firmy METROLOGI
 • 1994 NRSYS získal tri certifikáty podľa vyhlášky 55 O registračných pokladniach pre POS pokladne NRSYS 941, NRSYS 941U a NRSYS 941L
 • 1995 bol vyvinutý POS pokladničný systém pre optiky; NRSYS sa stal servisným pracoviskom spoločnosti EPSON
 • 1996 - kvalitu systémov spoločnosti dokumentuje najvyššie ocenenie GRAND PRIX GASTRA 1996 pre pokladničný systém NRSYS 941
 • 2. Apríla 1997 sa spoločnosť v rámci rozvoja svojich aktivít, stala výhradným dovozcom americkej spoločnosti NCR pre Slovensko a je držiteľom certifikátu Authorized partner for Slovak Republic in the NCR. Uvedením značky NCR na slovenský trh, bola rozšírená ponuka počítačových pokladní a snímačov čiarového kódu o výrobky najvyššej svetovej kvality.
 • 1998 - prvá inštalácia pokladničného systému NCR Dynakey na Slovensku v supermarkete Jednota Nové Zámky. Dynamický vývoj spoločnosti smeroval k rozšíreniu ponuky programového a technického vybavenia v rámci celého územia štátu, čo si vyžiadalo zriadenie pobočiek pre jednotlivé regióny Slovenska. Postupne vznikli pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.
 • 1999 - dodávka veľkého množstva zariadení NCR do obchodných organizácii na Slovensku. Obľúbenými sa stal najmä pokladničný systém NCR 7445-Falcon. Prvé inštalácie systému Falcon s termotlačiarňami.
 • 2000 - NRSYS sa stal najväčším dodávateľom softérových riešení v oblasti zdravotníctva. Vytvorili sme komunikačnú sieť PharmNet .
 • 2000 - NRSYS sa stal autorizovaným partnerom spoločnosti IBM pre oblasť retail (pokladničné systémy) a počítače a servery na báze Intel.
 • 2002 – položený základný kameň nového sídla spoločnosti na Akademickej 12, Nitra
 • 2003 – Spoločnosť NRSYS s.r.o. získala prestížne ocenenie ocenenia VIA BONA 2003
 • 2011 – udelené čestné uznanie za zodpovedné podnikanie a výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky (od MH SR a MSvR SR)
 • 2014 – vytvorenie softvéru Pharmacy HITT - prvého dodtykového informačného systému pre lekáreň v Európe a vytvorenie dotykového informačného systému Amadeus TOUCH
 • 2015 – inštalácia prvej LED cenovky

Manažment firmy

Kontaktné údaje

Naši zákazníci