Vernostný program je dnes pre každú lekáreň už takmer nevyhnutnosť. Výnimkami sú azda iba lekárne na vidieku, kde jedna dedina = jedna lekáreň a teda žiadna konkurencia. Či už máme v okolí väčšiu alebo menšiu konkurenciu musíme k sebe zákazníkov pritiahnuť, zaujať ich, ponúknuť niečo viac ako konkurencia. Výrazne Vám vie pomôcť zaujímavý a nápaditý vernostný program, ktorý viete vďaka softvéru Pharmacy HITT resp. Pharmacy naplno využiť.

Ponúkame Vám široké spektrum nastavení pre Váš vernostný program ako: 

Zbieranie a odpis bodov za voľnopredajné lieky (OTC)

Podľa % prípisu sa body napočítavajú na vernostnú kartu za OTC lieky ale aj lieky a zdravotný materiál vyexpedovaný ako hotovosť či lieky z kategórie NR. Samozrejmosťou je aj možnosť zadať hodnotu nákupu od ktorej sa budú body pripisovať prípadne vylúčenie niektorých tovarov z vernostného systému, napr. akciových.  V závislosti od nastavenia môže zákazník body zbierať alebo použiť ihneď pri aktuálnom nákupe.

Zľavy na recepty (Rx)

Zľavy sa viažu na receptové/poukazové položky vydané na recept/zdravotný poukaz. Zadávajú sa ako zľavy na jednotlivé balenia liekov na recepte. Hodnotu je možné obmedziť na maximálnu sumu za jeden recept respektíve poukaz. Nastavenia je možné aplikovať zvlášť na lieky, dietetické potraviny a zdravotný materiál.

Zľavy z doplatkov

Po dohode s výrobcom alebo dodávateľom je možné zadať zľavy na doplatok alebo maximálny doplatok za daný liek. Túto zľavu je možné podmieniť použitím vernostnej karty.

Benefity

V systéme možno nastaviť viacero druhov benefitu napr. 3 za 2 , hodnotová zľava, percentuálna zľava, množstevná zľava... Takisto na uplatnenie benefitu sa dá podmieniť použitím vernostnej karty

Všetky spomenuté akcie, zľavy je možné navzájom kombinovať. Lekáreň, respektíve výdajňa zdravotných pomôcok môže mať jeden alebo viacero typov vernostných kariet pre zákazníkov. Pravidelný zákazníci môžu obdržať karty z viacerými alebo väčšími zľavami, akciami ako iný atď. Možností je veľa a záleží len na rozhodnutí lekárne ako nastaví podmienky vernostného systému. Okrem zákazníckych kariet je možné nastaviť aj karty pre zamestnancov alebo tzv. lekárske karty.

Zamestnanecké karty

Zamestnanecké karty môžu fingovať viacerými spôsobmi. Je možné ich nabiť kreditom a ten sa postupne míňa zamestnaneckými nákupmi. Kredit sa každý mesiac obnoví. Ďalšie nastavenie je percento na obstarávaciu cenu – povolí zamestnancom nakupovať za obstarávaciu cenu 1%. Posledné nastavenie je zľava v percentách na predajnú cenu.

Lekárske karty

Posledným typom vernostnej karty je lekárska. Tento typ karty nabíja/dotuje lekáreň ručne. Kartou je možné podľa nastavenia platiť všetko (doplatky aj OTC) aj do 0 (body ako platidlo nie zľava).

Čo sa týka realizácie vernostného systému vo vaše lekárni, odkonzultujeme s Vami konkrétne požiadavky a odporučíme vhodné nastavenia. Vieme zabezpečiť aj výrobu vernostných kartičiek ako aj ich grafický návrh. Samozrejmosťou je inštalácia a zaškolenie personálu.

 

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci