Pharmacy HITT je informačný systém vyvinutý pre verejné lekárne, ktorý ako prvý lekárenský systém na európskom trhu priniesol možnosť ovládania prostredníctvom dotykového rozhrania. Komplexný informačný systém, ktorý zabezpečuje všetko čo lekárnik pri svojej práci potrebuje je bohužiaľ zároveň náročný na množstvo vedomostí a skúseností personálu lekárne. Našim zámerom bolo vytvoriť jednoducho ovládateľný informačný systém, s ktorým budú lekárnici pracovať intuitívne a bude im to príjemné. Vytvorili sme systém, ktorý zjednoduší komunikáciu medzi farmaceutom a lekárenským softvérom.

Prečo Pharmacy HITT?

 • Jednoduchá orientácia na obrazovke
 • Nižšia náročnosť na školenie personálu
 • Atraktívne a úhľadné pracovisko
 • Nižšia chybovosť
 • Výrazne vyššia rýchlosť práce
 • Lepšie využitie možností systému
 • Systém certifikovaný pre eZdravie aj FMD
 • Integrovaný plánovač úloh
 • Nový jednoduchší spôsob práce s číselníkmi
 • Plná podpora sietí a virtuálnych sietí
 • Nižšie náklady
 • Vyššia efektivita práce

Pharmacy HITT - Pokladňa

 • Ovládanie zohľadňuje ergonomické podmienky pracoviska
 • Všetky úkony spojené s výdajom liečiv realizované dotykom
 • Ovládanie maximálne prispôsobené novým možnostiam, ktoré dnes technika poskytuje
 • Veľké farebné ikony zjednodušujú zložité klávesové skratky (F8, F9, ...)
 • Funkcie zjednodušené a prepracované tak, aby boli intuitívne
 • O 30% rýchlejšia práca s pokladňou

Pharmacy HITT - Príjem tovaru

 • Možnosť ovládania klávesnicou aj dotykom
 • Nový dizajn aj funkcionalita
 • Využívanie ADC číselníka
 • Vylepšenie párovania dodávateľských kódov
 • Párovanie došlých faktúr voči príjemkám
 • O 5% rýchlejší príjem

Pharmacy HITT - Fakturácia a komunikácia s ústavmi

 • Dotykové ergonomické riešenie
 • Fakturácia v obstarávacích cenách
 • Vytváranie faktúr pre ústavy z dodacích listov
 • Rozpis platieb pre jednotlivých pacientov v ústave
 • Komunikácia so systémom CYGNUS (často využívaným ústavmi)
 • Rýchlejšia fakturácia o 10%

Pharmacy HITT - Elektronické objednávky

 • Prehľadná kniha objednávok ovládateľná dotykom
 • Prehľad celkového odobratého množstva jednotlivých tovarov
 • Možnosť kombinácie elektronických a telefonických objednávok
 • Možnosť kontroly stavu objednávok
 • Jednodušie počítanie spätných bonusov,
 • vďaka prehľadu odberov od distribútorov
 • Zobrazovanie tovaru na ceste
 • O 30% rýchlejšie elektronické objednávanie

Pharmacy HITT – Retaxácia dotykom

 • Nový praktický design modulu
 • On-line overovanie údajov o pacientovi
 • Automatické spracovanie ereceptov
 • On-line komunikácia s elektronickou podateľňou ZP
 • Možnosť práce s predvolenými lekármi
 • O 50% rýchlejšia retaxácia

Pharmacy HITT – Ekonomika lekárne jednoducho

 • Názorné grafické výstupy zjednodušujú množstvo neprehľadných zostáv a prehľadov
 • Prirodzený vizuálny vnem ekonomických, obchodných a zdravotníckych dát
 • Prehľad o dynamike vývoja v dňoch, mesiacoch, kvartáloch alebo rokoch
 • Na interpretáciu dát je volený vhodný typ grafu /stĺpcový, koláčový, ..../
 • Vyhodnotenie údajov kratšie o 80-90%

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci