Informačný systém NAUTILUS je vlajkovou ľodou medzi riešeniami spoločnosti NRSYS. Jedná sa o vlastný softvérový produkt, ktorý umožňuje komplexne riešiť celú softvérovú problematiku stredne veľkých a veľkých obchodných spoločností.

Rýchly prehľad

Hlavné výhody informačného systému Nautilus

 • Nautilus je vlastným riešením firmy NRSYS s.r.o.
 • NRSYS zabezpečuje analýzu, vývoj, implementáciu i prevádzku systému Nautilus.
 • Vlastným riešením odbúda časová a administratívna náročnosť pri implementácii nových zmien.
 • Vlastné riešenie prináša rýchly update a upgrade podľa požiadaviek klienta.
 • Vlastné riešenie prináša možnosť programových úprav na požiadanie klienta.
 • Sledovanie slovenskej legislatívy s garanciou úprav softvéru kvôli legislatívnym zmenám do času platnosti zákonov.
 • Skúsenosti na slovenskom trhu.Podpora produktov elektronickej komunikácie na Slovensku.
 • Vzdialená servisná podpora systému Nautilus i systémového softvéru a hardvéru.
 • Vedenie služby helpdesk, ktorá zabezpečí rýchle odovzdanie požiadavky klienta softvérovým pracovníkom.
 • Reinštalácie v noci a počas voľných dní bez nutnosti prítomnosti Vašich pracovníkov.
 • NRSYS spol. s r.o. disponuje Centrom služieb zákazníkom, ktoré má za úlohu zabezpečiť ľahšiu komunikáciu s klientmi.
 • Vlastné servisné strediská.
 • Vlastné školiace centrum vybavené pre podmienky zaškolovania IS Nautilus.
 • Erudovaný tím pracovníkov, ochotných pomôcť pri zavádzaní a prevádzke IS Nautilus.

 

Fakty o informačnom systéme Nautilus

 • Systém založený na najmodernejších technológiách
 • Naprogramovaný pre užívateľské prostredie MS Windows
 • Využíva všeobecné výhody prostredia Windows (viacero okien, ovládače k hardveru, podporné aplikácie ako kalendáre, prehliadače a pod.)
 • Zachováva a rozširuje možnosti minulých systémov (... DOS riešenia)
 • Je to plná klient-server aplikácia s viacvrstvovou štruktúrou
 • Využíva databázu MS SQL
 • Zabezpečuje transakčné riešenia
 • Podporuje priamu spoluprácu s kancelárskym balíkom MS Office a ďalšími kancelárskymi balíkmi napr. Open Office a pod.
 • Podporuje priamy export rôznych formátov súborov (.xls, .doc, .rtf, .csv, .dbf, ......)
 • Vzdialený prístup cez tzv. Thin Client, s minimálnym nárokom na komunikačné linky
 • Podpora podnikových riešení cez bezpečné VPN siete
 • Práca v on-line režime na všetkých strediskách
 • Centrálne spracovanie a správa systému
 • Riešenie podporujúce všetky výhody internetu /e-mail, web/
 • Elektronická komunikácia s klientami (dodávatelia i odberatelia)

Na IS Nautilus poskytuje firma NRSYS komplexný servis na základe servisnej zmluvy. Servis je zabezpečený jednak na samotný IS Nautilus, ale aj na hardvér, sieťové služby a systémový softvér.

Mnoho našich klientov sa už presvedčilo o výhodách jednotného servisu. Klient sa tak zbavuje nekonečných pátraní po tom, či je chyba na strane rogramového vybavenia alebo techniky. Volajte na jedno telefónne číslo a získajte bezproblémový servis. Náš 30-členný tím servisných pracovníkov s 20 servisnými vozidlami vykonáva servis kdekoľvek na Slovensku.

Servis sa vykonáva vzdialeným pripojením k systému a odstránením vady. Tento spôsob zabezpečuje v prípade problémov prakticky okamžitý zásah servisného technika. To nielen zrýchľuje servis, ale hlavne zlacňuje prevádzku IS, pretože u kritických aplikácií zabezpečuje minimálnu odstávku systému.
Vzdialeným pripojením sa riešia tiež reinštalácie, update a upgrade. Bežný štandardný servis je možné robiť v noci a počas dní pracovného voľna, aby sa zabezpečila neprerušená prevádzka klienta.

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci