Informačný systém KOS je dcérskou pokladničnou aplikáciou vlajkovej lode medzi riešeniami spoločnosti NRSYS a to informačného systému NAUTILUS.

Jedná sa o vlastný softvérový produkt, ktorý umožňuje komplexne riešiť celú softvérovú problematiku koncových registračných pokladní u stredne veľkých a veľkých obchodných spoločností. KOS je pri tom plne riadený ďalším produktom spoločnosti NRSYS a to informačným systémom Nautilus.

Rýchly prehľad

Hlavné výhody informačného systému registračnej pokladne KOS

 • KOS je vlastným riešením firmy NRSYS s.r.o.
 • NRSYS zabezpečuje analýzu, vývoj, implementáciu i prevádzku systému pokladní KOS.
 • Vlastným riešením odbúda časová a administratívna náročnosť pri implementácii nových zmien.
 • Vlastné riešenie prináša rýchly update a upgrade podľa požiadaviek klienta.
 • Sledovanie slovenskej legislatívy s garanciou úprav softvéru kvôli legislatívnym zmenám do času platnosti zákonov. Aktuálne hlavne Zákon 289/2008 Z.z.
 • Skúsenosti na slovenskom trhu.
 • Vzdialená servisná podpora systému KOS i systémového softvéru a hardvéru.

Fakty o informačnom systéme KOS

 • Systém založený na najmodernejších technológiách
 • Naprogramovaný pre užívateľské prostredie MS Windows
 • Využíva všeobecné výhody prostredia Windows (viacero okien, ovládač k hardveru, podporné aplikácie ako kalendáre, prehliadače a pod.)
 • Je to plná klient-server aplikácia s viacvrstvovou štruktúrou
 • Využíva databázu MS SQLexpress
 • Zabezpečuje transakčné riešenia
 • Centrálne spracovanie a správa systému v IS NAUTILUS
 • Riešenie podporujúce všetky výhody eCommerce
 • Elektronická komunikácia s centrálou

HLAVNÉ INTEGROVATEĽNÉ MODULY SYSTÉMU KOS

 • Platobné terminály: On-line prepojenie s platobnými terminálmi bankových spoločností.
 • Mobilné aplikácie: Spolupráca s mobilnými nákupnými aplikáciami.
 • Elektronické služby: Okamžitá dostupnosť stávkových a loterijných služieb.
 • Väzba eCommerce: Spracovanie objednávok elektronického obchodu.
 • Handheld-y (ručné terminály): Integrácia komunikácie s vybranými ručnými prenosnými terminálmi.
 • Periférie: Spolupráca s vybranými značkami periférnych zariadení:  pokladničné váho-skenery, pultové váhy,2D snímače

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci