07. marec 2019 Regionálne stretnutie lekárnikov PLUS LEKÁREŇ Hotel Zlatý Kľúčik, Nitra

Novela zákona o registračných pokladniach

Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Aké zmeny prináša táto novela do lekární a ako sa na ňu pripraviť?

Zmeny Zákona 289/2008 platné od 1.1.2019:

  • každé pokladničné miesto (nazývané e-kasa klient) bude musieť komunikovať na centrálny systém, nazývaný e-kasa (to sú servre na Finančnej správe)
  • pokladňa musí na centrálny systém komunikovať pri vystavení každého pokladničné dokladu. Pokladňa musí poslať údaje ako je jej identifikácia, položky pokladničného dokladu, sumu a ďalšie údaje, naspäť zo systému dostane identifikátory, ktorý musí pokladňa vytlačiť na pokladničnom doklade aj vo forme QR kódu
  • pokladničný doklad, ktorý pokladňa vystaví musí zaevidovať na tzv. chránené dátové úložisko (to nahrádza doterajšiu fiškálnu pamäť)
  • ak je výpadok internetového pripojenia pokladňa môže doklad vytlačiť v špeciálnej podobe, ale následne sa musí automaticky cyklicky snažiť o dodatočné zaevidovanie pokladničného dokladu do centrálneho systému e-kasa.

Čo si povieme?

  1. Aké zmeny prináša novela zákona o registračných pokladniach? Je reálne, aby boli tieto úpravy zavedené na trh v stanovenom termíne?
  2. Aké problémy urobilo pri implementácii zákona chránené dátové úložisko ?  Ako s ním reálne narábať v praxi ?
  3. Zmeny v prevádzke: Zákazník sa môže rozhodnúť, že nechce pokladničný doklad vytlačiť, ale nechať si ho poslať elektronicky.
    Rušia sa pokladničné knihy, ale aj denné uzávierky (ako nepovinné  sa pre zákazníka budú z pokladne robiť naďalej, záleží na programe pokladne). Podnikateľ "vraj" bude mať možnosť na portály Finančnej správy prístup k "reportom" svojich predajov
  4. Realita fiškálneho zákona: Ruší sa síce inštitút Servisného strediska, ale systém je tak zložitý, že podnikateľ to bez odbornej pomoci nezvládne. Hovorilo sa o zrušení fiškálnych tlačiarní azjednodušení systému, ale zavedenie chráneného dátového úložiska je vlastne obdobou (aj finančne aj údržbou). Tlačiarne, ktoré nevedia tlačiť QR kód bude potrebné vymeniť(všetky ihličkové a aj staršie termo tlačiarne)

Naši zákazníci