26. marec 2020 PharmAkademia Hotel Tenis, Zvolen

Rozvoj lekárne 2020

Enormný tlak na ekonomickú a legislatívnu stránku lekárne oberá lekárnikov o množstvo času, no zároveň je potrebný pre zachovanie lekárne ako takej. Odpoveď na otázku ako si na dnešnom trhu nájsť svoje miesto a odlíšiť sa od konkurencie je tak kľúčovou záležitosťou pre každého majiteľa lekárne. Zároveň je však dôležité zohľadniť sociálny rozmer podnikania v lekárenskom segmente a prihliadať na dobro pacienta.

Preto je dôležité odpovedať si na niekoľko základných otázok:

  1. Som farmaceut, alebo podnikateľ?
  2. Aké sú ekonomické trendy v lekárňach? Sú dnes úspešné lekárne tie sieťové alebo sólové?
  3. Ako správne pristupovať k ponuke pre pacienta, aby bolo možné zohľadniť sociálny aj ekonomický rozmer?
  4. Ako zvládnuť neustále legislatívne zmeny a urobiť z nich svoju konkurenčnú výhodu?
  5. Ako sa využiť výhody zoskupenia lekární, no zároveň nájsť individuálnu pridanú hodnotu vo vlastnom podnikaní? 

Naši zákazníci