02. marec 2019 Pharmos akadémia Hotel Yasmin, Košice

Skúsenosti FMD vo verejných lekárňach

FMD (Falsified Medicines Directive) je skratka pre smernicu EÚ 2011/62/EÚ. Od februára tohto roku sa nové pravidlá liekového reťazca, ktoré zaviedla už uplatňujú v praxi. Ako sme zvládli nábeh FMD na Slovensku?

Čo si povieme?

  1. FMD (Falsified Medicines Directive)je skratka pre smernicu EÚ 2011/62/EÚ ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca. Delegovaným nariadením 2016/161 sa stanovuje systém, ktorým je zaručená identifikácia a overovanie pravosti liekov prostredníctvom kontroly všetkých liekov vybavených bezpečnostnými prvkami od začiatku do konca, prostredníctvom ktorého by malo byť možné určiť a overiť pravosť jednotlivých balení lieku po celý čas umiestnenia lieku na trhu. Ako sa nariadenie uplatňuje v praxi?
  2. Ako vyzerá FMD na Slovenku dnes? Koľko lekární je zapojených a aké percento liekov naozaj prechádza FMD?
  3. Aké problémy nariadenie prinieslo a ako sa s nimi vysporiadať?
  4. V lekárni sa môže objaviť liek, ktorý je z pohľadu FMD neaktívny, nie je určený pre výdaj pacientovi. Vtedy príde k tzv. incidentu. Ako sa s incidentami vysporiadať a ako im predchádzať?

 

Naši zákazníci