Inventúra je nevyhnutnou súčasťou v systéme presného a optimálneho riadenia tovarových zásob. Frekvencia jej vykonávania môže závisieť od mnohých určujúcich faktorov, no v každom prípade je inventúra náročný úkon. Výrazným spôsobom obmedzuje alebo úplne znemožňuje expedovanie tovarov. Využitie možnosti vykonať inventúru mimo otváracej doby, je pre personál nepopulárne opatrenie prinášajúce ďalšie zvýšené náklady a dodatočné zaťaženie personálu. Aj preto je optimálne vykonať inventúru s minimálnou časovou, procesnou a finančnou náročnosťou. Tieto aspekty modernej inventúry umožňuje naplniť použitie mobilného RUČNÉHO TERMINÁLU.

Mobilné terminály pre inventúru sú vlastne malé počítače, ktoré sú ergonomicky tvarované tak, aby sa dobre držali v ruke. Sú ovládané cez praktickú dobre použiteľnú klávesnicu a často je ich displej dotykový, preto je aplikácie možné ovládať aj dotykovým perom alebo dotykom prsta. Nevyhnutnou súčasťou je integrovaný, kvalitný, snímač čiarových kódov. Konštrukcia zariadenia je relatívne robustná a je testovaná aj na pády z menších výšok, čo sa pri manipulácii s väčším množstvom tovaru počas inventúry môže stať veľmi praktickou vlastnosťou.

Súčasťou terminálu je zodpovedajúce programové vybavenie na zber a prenos inventúrnych dát. Inventúrna aplikácia umožňuje rýchlo a efektívne vykonávať operácie pomocou mobilného terminálu a automaticky vytvárať inventúrne dávky bez nutnosti ručného prepisovania údajov z a do informačného systému. Pri zadávaní jednotlivých položiek do prenosného terminálu je možné využiť snímač čiarových kódov, vďaka čomu je identifikácia produktu rýchla a jednoznačná a znižuje sa riziko zámeny tovaru. Inventúrne hárky vytvorené v mobilnom termináli sa automaticky prenesú offline ako súbor do informačného systému, čím sa znižuje možnosť chyby pri ručnom prepisovaní dát, a šetrí sa čas potrebný na ručné zadávanie údajov do skladového systému.

Obsluha postupne prechádza sklad, nasníma kód produktu, na displeji terminálu sa zobrazí názov produktu a následne zadá počet kusov. Snímaním čiarového kódu odpadá prácnosť pri vyhľadávaní produktu v inventúrnych zoznamoch alebo pri zapisovaní produktu na papier, čím sa môže celkový čas inventúry skrátiť v niektorých prípadoch až o niekoľko hodín. Po ukončení kontroly určeného rozsahu skladu sa nasnímané dáta uzatvoreného inventúrneho hárku z mobilného terminálu prenesú do informačného systému, kde je možné okamžite zobraziť priebežné výsledky inventúry.

Keďže samotné inventúrne terminály sú cenovo nákladné, NRSYS vám ponúka atraktívnejšie riešenie – PRENÁJOM TERMINÁLU. Jedná sa o možnosť zapožičania inventúrneho terminálu počas inventúry. Ponúkame vám na vypožičanie kvalitné a rýchle inventúrne terminály MOTOROLA MC3100R. Z pohľadu informačného systému NRSYS Pharmacy HITT a NRSYS Pharmacy je funkcionalita vykonávania inventúry prostredníctvom mobilného terminálu súčasťou štandardného informačného systému, takže softvér vás nestojí žiadne finančne prostriedky navyše!

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci