Aby sa predišlo nesprávnym investíciám zo strany klienta, je veľmi dôležité, aby zavádzanie informačného systému prešlo niekoľkými fázami. Počas celého procesu sa snažíme byť pre klienta nielen dodávateľom, ale najmä jeho partnerom a poradcom, čím zabezpečujeme korektné vzťahy a hladký priebeh celej inštalácie.

Implementačná štúdia

Nesmieme vynechať prípravnú fázu, ktorej výsledkom je implementačná štúdia, ktorá odpovie ako navrhovaný informačný systém najlepšie implementovať u klienta. Súčasťou štúdie je výber konkrétnych softvérových modulov s ohľadom na najoptimálnejšie zavedenie systému u klienta, s dôrazom na návratnosť investície u softvéru i hardvéru. Štúdia tiež zistí racionalizáciu procesov vo firme a celkovú vhodnosť riešenia pre klienta.

Implementácia

Pre hladké a včasné inštalácie na mieste budúceho nasadenia ponúkame pilotné inštalácie a úvodné testovania všetkých použitých a pripravovaných zariadení. Vždy sa snažíme maximálne prispôsobiť riešenie pre nášho klienta. Môžeme sa samozrejme postarať o úplnú fyzickú inštaláciu na mieste u zákazníka a v prípade potreby sme k dispozícii pre podporu v súvislosti s celkovým nábehom systému i obchodnej jednotky.

Zaškolenie

Pri implementácii našich riešení nezabúdame ani na zaškolenie personálu, ktorý bude so systémom pracovať. To prebieha priamo v prevádzke zákazníka a je mu venovaný dostatok času aby pokryl prípadné otázky zo strany klienta.

Plná prevádzka

Po inštalácii a zaškolení môže nasledovať ostrá prevádzka u klienta. Stále sme mu však k dispozícii prostredníctvom centra služieb zákazníkom, kdemôžeme zodpovedať otázky a prípade zapracovať pripomienky, ktoré vznikli pri plnej prevádzke nášho systému.

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Povedali o nás

Naši zákazníci