V súvislosti so zmenami zavedenými v oblasti ochrany osobných údajov v Európskej únii (EÚ) Spoločnosť NRSYS upravila všetky svoje softvérové riešenia tak, aby spĺňali požiadavky Nariadenia Euópskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzickýc osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Softvérové riešenia našej spoločnosti zabezpečujú ochranu dát v súlade s týmto nariadením použitím všetkých dostupných ochraných prostriedkov ako a nie len šifrovanie komunikácie, anonymizácia osobných údajov, logovanie prístupov k IS a podobne. Rovnako zabezpečujeme všetky práva dotknutých osôb tak, ako nám to ukladá zákon.

Vrámci GDPR sme však zašli ešte ďalej a ponúkame našim klientom vypracovanie kompletnej GDPR dokumentácie s ohľadom na rozsah činností, v súvislosti s ktorými klient spracováva osobné informácie. Radi vám poradíme ohľadom zavádzania GDPR vo vašej spoločnosti.

Dokumentácia obsahuje:

  • Organizačnú smernicu o ochrane osobných údajov
  • Evidenciu spracovania osobných údajov
  • Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • Vzor zmluvy so sprostredkovateľov
  • Informácie pre zákazníkov

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Povedali o nás

Naši zákazníci