Čo nové priniesla eKasa?

  • ruší sa fiskálna pokladňa, túto nahrádza nový systém elektronickej pokladnice eKasa spolu s hardvérovým zariadením CHDÚ
  • ruší sa zákonná povinnosť zmluvy so servisnou organizáciou
  • rušia sa pokladničné knihy
  • ruší sa povinnosť zákazníckeho displeja ako povinnej súčasti pokladne (zákon o ochrane spotrebiteľa však stále udáva povinnosť zobraziť zákazníkovi cenu)
  • ruší sa povinnosť denných uzávierok
  • čiastočne sa mení vzhľad pokladničného dokladu (MF už nie je povinné, pribudne povinne jedinečný identifikátor každého dokladu – QR kód)

Ako funguje eKasa?

Pokladňa musí komunikovať online na centrálny systém finančnej správy pri vystavení každého pokladničného dokladu. Posielajú sa údaje ako je identifikácia podnikateľa, suma na doklade, ale aj konkrétne položky pokladničného dokladu spolu s ich cenou. Naspäť zo systému dostane podnikateľ identifikátory, ktoré musí pokladňa vytlačiť na pokladničnom doklade aj vo forme QR kódu. V prípade výpadku internetového pripojenia sa musí pokladňa automaticky snažiť o dodatočné zaevidovanie pokladničného dokladu do centrálneho systému eKasa. Doklad musí zaevidovať najneskôr do 48 hodín, potom sa kasa vypne. Po pripojení na internet sa bločky odošlú a pokladňa bude zase funkčná.

Duplicitne bude kasa každý doklad ukladať na nové hardvérové zariadenie - chránené dátové úložisko (CHDÚ), ktoré nahrádza doteraz používaný fiškálny modul. Toto riešenie je často prezentované ako nie veľmi nákladná náhrada za fiškál, ktorá má slúžiť najmä na zabezpečenie presných záznamov v čase, keď je podnikateľ offline. Nefunkčnosť tohto zariadenia však okamžite zablokuje pokladňu. 

Ako spustiť eKasu v mojej prevádzke?

1. krok - registrácia eKasa

Vzhľadom na novelu zákona o registračných pokladniach má každý podnikateľ povinnosť požiadať daňový úrad o pridelenie kódu novej eKasy. Keďže spracovanie tohto formulára trvá niekoľko dní, chceme vám pripomenúť, aby ste bezodkladne túto žiadosť podali. Urobiť tak môžete prostredníctvom svojho osobného konta na finančnej správe. Prosíme vás, aby ste pokladňe neodhlasovali, odhlásenie vykonáme v deň, keď prídeme novú eKasu nainštalovať. Postup k žiadosti si môžete prezrieť  priamo na portály FS alebo požiadať o návod naše CSZ na mailovej adrese csz@nrsys.sk. 

2. krok - stiahnutie údajov k eKasa

V prípade, že už ste podali žiadosť o pridelenie čísla eKasa Klient na daňovom úrade, venujte prosím pozornosť ďalším krokom, ktoré treba vykonať pre spustenie eKasa vo vašej prevádzke. Je nutné stiahnuť autentifikačné a identifikačné údaje (2 súbory) pre každú vašu pokladňu a tieto uložiť na ploche vášho PC do súboru eKasa. O návod na tento krok môžete rovnako požiadať naše csz prostredníctvom emailu, prípade postupovať podľa pokynov daňového úradu (viď. návod na stránke FS). V prípade, že máte problémy s prihlásením, alebo stiahnutím súborov, kontaktujte prosím priamo infolinku finančnej správy 048 / 43 17 222, nakoľko naši kolegovia nemajú možnosť nahliadať na systém daňového úradu a radiť vám.

3. krok - objednávka eKasa 

V prípade, že sa vám úspešne podarilo vykonať obidva kroky súvisiace s registráciou eKasy na finančnej správe a máte teda stiahnuté inicializačné a autentifikačné balíčky pre vaše pokladne, prosím, aby ste nás o tom upovedomili a to prostredníctvom záväznej objednávky systému eKasa od našej spoločnosti. Objednávku prosím vykonajte prostredníctvom portálu https://ekasa.nrsys.sk/.

Ako potvrdenie vám na váš e-mail príde záväzná objednávka spolu s cenovou kalkuláciou, prosíme vás preto, aby ste e-mail (rovnako ako ostatné položky objednávky) vypĺňali veľmi pozorne.Objednávku vypĺňajte len v prípade, že ste úspešne zvládli stiahnutie potrebných súborov zo stránky finančnej správy podľa pokynov v predchádzajúcom maily. 

4. krok - inštalácia eKasa

V prípade, že ste úspešne zvládli všetky predchádzajúce kroky v priebehu nasledujúcich dní vás potom bude kontaktovať naše centrum služieb zákazníkom a oboznámi vás s termínom inštalácie. Vzhľadom na rýchly termín nábehu vás prosíme o maximálnu ústretovosť pri výbere termínu inštalácie, nakoľko sa budeme snažiť o maximálnu optimalizáciu práce našich kolegov. Napriek tomu sa vám budeme snažiť vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere.

Pri inštalácii nie je nutné užavrieť prevádzku, jednotlivé kasy budú naši kolegovia odpájať postupne (v prípade jednopokladňovej prevádzky počítajte s prerušením predaja asi na 2 hodiny). O presnom postupe vás budú telefonicky informovať naše kolegyne z centra služieb zákazníkom pri oznámení termínu inštalácie.

 

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Povedali o nás

Naši zákazníci