edify161 - informácie na dosah ruky

Našou snahou je uvoľniť lekárnikovi v rámci technických možností dostatok času tak, aby ho mohol venovať pacientovi. Vďaka edify161od spoločnosti NRSYS už nemusíte lepiť stovky štítkov na obaly lekárenského tovaru a všetci návštevníci vašej lekárne budú odchádzať spokojní.

Na základe §15 odst. 1 zákona č. 18/1996 Z.z.o cenách musí „každý tovar byť pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky a to cenovkou, informáciou o cene formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom“. Toto nariadenie sa dotýka všetkého tovaru bez ohľadu na to, kde v lekárni je uložený. Uvažovali sme nad tým, ako s týmto problémom pomôcť našim zákazníkom. a predkladáme elegantné, moderné a nenáročné riešenie - edify161.

ŠIROKÁ FUNKCIONALITA

 • umožňuje zákazníkom lekárne overiť si cenu akéhokoľvek tovaru
 • zobrazuje doplatok pacienta
 • zobrazuje zľavu, ktorú lekáreň pacientovi poskytuje
 • zobrazuje bližšie informácie o lieku podľa systému Nobel ,
 • umožňuje vyhľadať generiká
 • umožňuje prehľadávať zoznam diagnóz
 • overovanie bodov na vernostnej karte
 • zobrazuje informácie v troch rôznych jazykoch (Slovensky, Maďarsky, Anglicky)
 • sám aktualizuje všetky informácie (vrátane ceny) vďaka pripojeniu na LIS
 • možné umiestniť na stenu, alebo stojan do priestorov Vašej lekárne
 • OCHRAŇUJE PRED POKUTAMI

OCHRANA PRED POKUTOU

Vďaka inštalácií edify161 Vám okamžite odpadá povinnosť lepiť štítky na každé balenie, keďže edify161 poskytuje všetky informácie, ktoré sú uvedené na papierovej cenovke. K edify161 dostávate kópiu oficiálneho vyjadrenie od Štátnej Obchodnej Inšpekcie (ŠOI), ktorá schvaľuje toto zariadenie ako vhodné na informovanie zákazníka v lekárni. Na základe certifikátu, ktorý sme pre edify161 získali „uvedený elektronický informačný systém spĺňa základné kritériá v zmysle zákonných požiadaviek a je ho možné považovať za označenie tovaru cenami iným primeraným spôsobom“. Nemusíte sa obávať, že kontrola odhalí chybu v označení tovaru, alebo nesúlad voči cene v informačnom systéme (resp. na vystavenom pokladničnom bloku).

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci