S rastúcou konkurenciou sa kvalita vášho obchodu stala kľúčovou pre udržanie si zákazníkov. Okrem ekonomických ukazovateľov predaja, potrebujete nastaviť aj zrkadlo spokojnosti vašich zákazníkov. Čítajte preto pozorne o produkte spoločnosti NRSYS, ktorý nazývame eAnketa.

Ako funguje naša eAnketa?

V systéme eAnketa jednoduchým intuitívnym spôsobom zákazník odpovedá na Vami definované otázky, ktorých počet nie je obmedzený a tak je anketový systém veľmi pružný. Otázka sa zobrazí na obrazovke spolu s odpoveďami, ktoré sú vyjadrené obrázkom a zákazník sa tak len jednoducho dotkne prstom obrázku, ktorý najlepšie vyjadruje jeho názor. Zákazník môže odpovedať napríklad počas čakania v rade pri pokladni a tak nemá pocit, že ho anketárka oberá o čas pri nakupovaní. Tiež je veľmi dôležité, že vyjadruje svoju aktuálnu emóciu z nákupu, neovplyvnenú časom alebo krásnou mladou slečnou, ktorá kladie otázky.

Prenos dát medzi tabletom a vaším systémom sa deje prostredníctvom internetu. V predajni môže súčasne prebiehať viac ankiet (napríklad iná pri zelenine, iná pri pečive atď.). Tablet môže byť umiestnený buď v stojane, alebo môže byť  v rukách zákazníka, či anketára. Zodpovedná osoba dostane výstupy pre vyhodnotenie ankety v tabuľkovom aj grafickom tvare už do 24 hodín od zadania otázok. Zhodnotenie môže byť vytvorené za každú anketovú otázku samostatne, alebo vo vzájomnej väzbe na inú otázku, v porovnaní s iným časovým obdobím, alebo s výsledkami porovnávaného subjektu (napríklad koľko zákazníkov, ktorí odpovedali kladne na prvú otázku, odpovedali kladne aj na druhú a podobne). Navyše ak plánujete anketový systém využívať iba v krátkom období, NRSYS vám celé zariadenie ochotne prenajme.

Prečo využívať eAnketu?

  • Jednoduchá, zrozumiteľná a bez potreby zaškolenia.
  • Rýchla vo vyhodnotení ankety s výsledkami už do 24 hodín.
  • Variabilná v počte súčasne bežiacich ankiet a v počte anketových otázok.
  • Nezávislá od Vášho informačného systému.
  • Bez nároku na investície, pretože je ponúkaná aj formou prenájmu.
  • Ľahko vyhodnotená vďaka grafickým a tabuľkovým nástrojom na vyhodnotenie ankiet.

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci