O centrálnom riadení obchodnej siete dnes uvažujú, alebo ho nejakou formou realizujú všetci obchodníci, ktorí prevádzkujú väčší počet maloobchodných predajní. Každá firma, ktorá prevádzkuje viac ako 2 maloobchodné predajne, si postupom času začne klásť otázky, ktoré sa snažíme riešiť našim informačným systémom.

Venujeme sa témam ako vytvoriť čo najväčší ekonomický efekt pri prevádzke viacerých predajní. Ak ste obchodníkom, ktorí už prevádzkuje jednu, či dve predajne viete si predstaviť, čo znamená riešiť problematiku obchodu. Už pri jednej predajni musíte riešiť mnoho činností, ktoré zabezpečujú efektívny chod prevádzky. Ak počet týchto predajní rastie, narastá aj množstvo problémov, ktoré pri svojom podnikaní musíte vyriešiť. Aké možnosti teda prináša centrálne riadenie obchodnej siete Nautilus od spoločnosti NRSYS?

BEZ INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TO JEDNODUCHO NEJDE

Tovarové toky - objednávanie tovaru, jeho optimálna dodávka na predajňu (s ohľadom na čas a náklady), príjem tovaru do skladových zásob predajne, ocenenie tovaru správnou predajnou cenou, uloženie tovaru do regálov, označenie cenovkami, predaj tovaru zákazníkovi a prípadné ďalšie kroky v prípade vrátenia tovaru… Tieto procesy je potrebné nastaviť keď si zriadite predajňu. Samozrejme ak budete otvárať ďalšiu predajňu, budete mať snahu mať rovnaký systém fungovania aj na tejto novej predajni. A keď ich bude viac? Tak to budete chcieť mať čo najviac rovnaké všade. Lenže tu už zvyčajne narážame na problémy. V prvom rade je to ľudský faktor. Každý človek je jedinečný a preto aj predavač v predajni 1 a v predajni 2 budú dvaja celkom odlišný ľudia. Budú mať svoje “zlepšenia” a po istom čase budú predajne žiť každá svojim samostatným životom.

Samozrejme toto nie je žiaduce, pretože sa tým pádom strácajú niektoré výhody prevádzkovania viacerých predajní. A ak by obchodník prevádzkoval takýto predajní viac, problém by ešte narastal. Túto situáciu rieši centrálne riadenie obchodnej siete Nautilus. Je to informačný systém, ktorý doslova riadi obchodný systém v malopredajni a skladá sa zo šiestich základných častí, ktoré môže náš zákazník využívať

RIADENIE ZÁSOB

Táto časť informačného systému má za úlohu sledovanie stavu zásob na jednotlivých predajniach, ako aj transport tovaru medzi veľkoskladom a predajňami, prípadne medzi predajňami navzájom. Týmto spôsobom je možné optimalizovať objednávaný tovar u dodávateľov a predchádzať resp. minimalizovať  tzv. “ležiaky”, teda tovar, v ktorom máte dlhodobo viazané finančné prostriedky, keďže vám zbytočne leží na sklade.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Plynule nadväzuje na predošlú časť centrálneho informačného systému. Dokáže spracovávať objednávky jednotlivých predajní a pretvárať ich do centrálnej objednávky, ktorá je následne zaslaná dodávateľovi. Samozrejmosťou je sledovanie tovaru “na ceste”, ktorý je objednaný u dodávateľa a čaká sa na jeho dodanie. Objednávanie tovaru berie do úvahy veľkosť balenia u dodávateľa a v prípade dohody je možné objednávať tovar na celé balenia, aby nedochádzalo k zvýšenej prácnosti z dôvodu rozbaľovania.

CENOTVORBA

Je veľmi komplexná časť informačného systému, ktorej úlohou je správne ocenenie tovaru pre každého zákazníka v správnom čase. To znamená, že každý tovar môže  mať v tom istom čase rôzne ceny pre každého zákazníka. Centrálny systém vie pracovať so skupinami zákazníkov (napr. pekári, predajne v nákupných centrách), ktorí majú približne rovnaké požiadavky. Samozrejmosťou cenotvorby sú dnes rôzne cenové akcie vytvorené na určité obdobie (víkendová akcie a pod). Centrálny systém zabezpečí, že sa v maloobchodnej predajni cena zmení na akciovú cenu a najmä po ukončení akcie sa opäť vráti na pôvodnú nezľavnenú cenu. Súčasťou cenotvorby je aj komunikácia s elektronickými cenovkami (ESL), LED cenovkami, prípadne tlač klasických papierových cenoviek rôznych formátov.

VERNOSTNÝ SYSTÉM

Dnes si zrejme žiadny obchodník nevie predstaviť obchodovanie bez vernostného systému pre svojich zákazníkov. Centrálne riadenie obchodnej siete Vám zabezpečí, že zákazníci majú možnosť využívať plnohodnotne Váš vernostný systém vo všetkých Vašich predajniach, pričom im stačí získať vernostnú kartu v ktorejkoľvek z nich. Vernostný systém je okamžite po vydaní vernostnej karty zákazníkovi plne funkčný na všetkých predajniach a zákazník nie je obmedzovaný na jeho využívanie len na niektorej z nich.

ZĽAVY A AKCIE PRE VAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Zákazníci, ktorí sú lojálny k vášmu obchodu si zaslúžia byť odmenení. Akcie pre zákazníkov, ktorí sú súčasťou Vášho vernostného systému dokážete pripraviť behom okamihu. Akcie sú platné v predajniach podľa Vášho výberu ihneď. Samozrejme je možné pripraviť akcie pre všetkých zákazníkov, alebo len pre tých, ktorý u Vás nakupujú po prvýkrát. Možností je mnoho a len Vaša tvorivosť robí hranice, čo všetko je možné.

MANAŽOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

počet pracovníkov na predajni vzhľadom na otváraciu dobu a plochu predajne
zastupiteľnosť personálu medzi jednotlivými predajňami

Ľudské zdroje sú najvyššou nákladovou položkou väčšiny obchodníkov. Správnym manažovaním ľudských zdrojov si zabezpečíte spokojnosť Vašich zamestnancov a výrazne menej stresujúcich situácií. Zároveň je možné lepšie ohodnotenie pracovníkov vzhľadom na ich optimálne rozloženie vrámci obchodného systému.

MARKETING

spoločné promócie na tovarové produkty v spolupráci s dodávateľom/výrobcom resp. “na vlastné triko”
bonusovanie zákazníkov za nákup tovaru formou darovanie iného tovaru (pri nákup 10ks pív pohár zdarma  apod.)

Centrálny systém je skrátka podľa nás jedinou možnosťou ako efektívne riadiť obchod a získať z neho čo najväčší úžitok. Viac informácií Vám radi poskytneme osobne.

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci