Logistika, ktorá v sebe zahŕňa procesy objednávania, nákupu, uskladnenia a predaja tovarov je snáď najdôležitejšou súčasťou obchodných spoločností. NRSYS priniesol na trh softvér Amadeus – sklad, ktorý zabezpečuje základné požiadavky pre fungovanie celého logistického procesu obchodnej spoločnosti a má navyše možnosť väzby – priameho prepojenia na pokladničný systém Amadeus a  Amadeus Touch.

Keďže každý podnikateľský subjekt má svoje špecifiká, informačný systém Amadeus - skladje otvorený systém.  Svojou variantnosťou sa vie prispôsobiť takmer všetkým požiadavkám zákazníkov. Do systému je možné dopĺňať rôzne moduly podľa potreby, a tak je využiteľný vo veľkoobchode, maloobchode, pre správu logistiky obchodných sietí, či výrobných firiem.

ŠIROKÁ FUNKCIONALITA

 • Pohyb zásob, t.j. príjem, uskladnenie, výdaj, je základnou vlastnosťou systému Amadeus - sklad.
 • Cenové ponukyv tlačovej, alebo v elektronickej podobe.
 • Tlač regálových cenoviek s možnosťou grafickej tlače až do formátu A4, alebo tlače na pokladničnej  tlačiarni.
 • Elektronický prenos údajov zabezpečujúci prenos dát medzi centrálou a pobočkami - predajňami.
 • Export - import dátdo pokladničného systému Amadeus a Amadeus-Touche.
 • Konsignačné sklady riešia evidenciu zásob dodávateľa, ktorý  poskytne vlastný tovar na predaj vo vašom sklade a zaplatiť zaň musíte až vtedy, keď tento tovar predáte.
 • Dodávateľské objednávky modul objednávok umožňuje objednať požadovaný tovar na základe elektronického ponukového cenníka od dodávateľa a elektronickou cestou zaslať objednávku na vybavenie priamo dodávateľovi.
 • Odberateľské objednávkyriešia problémy obchodníkov, ktorí navštevujú zákazníkov, aby im priamo na mieste ponúkli najlepší tovar za najprijateľnejšie ceny. Pre zabezpečenie uvedenej funkcionality je k dispozícii mobilný objednávkový modul systému Amadeus.
 • Zberné faktúry– táto funkcia spája dodacie listy do zbernej faktúry, ktorú expeduje odberateľovi v elektronickej podobe.
 • Zmluvné ceny / zľavy odberateľa. V  systéme Amadeus je možné využiť voľbu cenových hladín, cez dohodnuté pevné percentuálne odberateľské zľavy, či zľavy na daný doklad, až po presne stanovené ceny pre odberateľa na konkrétne tovary, zľavy alebo obchodné prirážky na celé sortimenty, či na tovary od určeného dodávateľa.
 • Kalkulácie predajných cien. Umožňuje okamžite pri príjme tovaru tvorbu predajných cien kalkuláciou z priemernej alebo poslednej nákupnej ceny, vrátane tlače regálovej cenovky.
 • Štatistiky a analýzy zahŕňajú funkcionalitu štatistík a vyhodnotení predaja (odberateľské vyhodnotenia) a príjmu (dodávateľské vyhodnotenia). Vyhodnocuje sa sklad a jeho zásoby. Všetky štatistiky je možné vytvárať v rôznych dátových formátoch pre Word, Excel, alebo vo formáte csv. Analýzy kontrolujú dodávateľov, odberateľov aj sklad a umožňujú interaktívny prístup užívateľa pri ich tvorbe.
 • Fakturácia do zahraničia – export. Vystavuje  daňový doklad bez DPH, v ľubovoľnej cudzej mene, v anglickom alebo slovenskom znení.
 • Príjem tovaru zo zahraničia - import. Tento modul sa využíva pri príjme tovaru zo zahraničia v cudzej mene. Ak je tovar nakupovaný mimo EU zohľadňuje aj colné poplatky a systém zaeviduje správne konečné nákupné ceny.
 • Inventúra. Modul zabezpečujúci všetky procesy potrebné pri vykonávaní inventúry. Vstup do inventúry je ručný, alebo prostredníctvom inventúrnych snímačov. Inventúra sa môže vykonávať aj priebežne.
 • Mailer je možnosť, ako zo skladu odosielať informačné emaily o stave spracovania, tržbách, uzávierkach a pod.
 • Evidencia servisných zákaziek - prijatie do opravy,  evidencia vydaného materiálu a služieb,  prehľad o stave rozpracovanosti zákaziek a vyťaženosti technikov, ukončenie zákazky s tlačením pokladničného dokladu cez fiskálnu pokladňu, alebo s fakturáciou.

Nezáväzná konzultácia

Máte otázky a chceli by ste sa nás niečo opýtať? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie.

Objednať konzultáciu

Kto sa bude o Vás starať

Povedali o nás

Naši zákazníci