Pracujeme v dynamickej oblasti, ktorá sa naustále vyvíja. Menia sa využívané technológie, legislatíva, aj nároky užívateľov na funkcionalitu systému. Z tohto dôvodu je nutné, aby sme našim klientom poskytovali kvalitné informácie. Dostatok znalostí prispieva k pohodovému užívaniu našich produktov. Aj preto pravidelne vzdelávame našich klientov na odborných fórach v oblasti aktuálnej legislatívy, ekonomiky, manažmentu i moderných technológii. Všetkým našim zákazníkom poskytujeme užívateľské manuály pri každej zmene vo verzii systému v elektronickej podobe.

NRSYS môže ponúknuť aj kompletné vzdelávacie balíčky pre obchodnú i lekárenskú sféru. Školenie je vykonávané v priestoroch a na zariadeniach spoločnosti NRSYS alebo priamo u zákazníka. Školíme koncových užívateľov, IT pracovníkov, ako aj údržbu a servisný personál. Program školenia môže byť prispôsobený podľa špecifikácií zákazníka.

Spoločnost NRSYS s.r.o. vzhladom na neustálu potrebu vzdeľávania našich používateľov vybudovala vlasné priestory určené na prezentácie a školenia. Všetky priestory sú vybavené modernou počítačovou a audio-vizuálnou technikou.

Naši zákazníci