Vzťah s našimi zákazníkmi považujeme za kľúčový pilier našej práce. Preto je pre nás mimoriadne dôležité stáť pri vás vo všetkých situáciách. Naši obchodný zástupcovia, technický aj aplikačný pracovníci sa preto snažia poradiť vám aj v oblastiach, ktoré priamo nespadajú pod softvérové, či hardvérové riešenia. Našim klientom radíme v legislatívnych i ekonomických otázkach a aktívne komunikujeme so štátnymi orgánmi, zdravotnými poisťovňami a zastupiteľskými komorami v prospech našich klientov.

Pravidelne prispievame prednáškami z oblasti legislatívy, ekonomiky, manažmentu i moderných technológii na odborných fórach a seminároch, ako aj článkami do odborných časopisov. O novinkách informujeme aj prostredníctvom facebooku a nášho newsletra. Chceme byť pri vás za každých okolností.

Naši zákazníci