26. október 2019 20. lekárnický kongres Hotel Holiday Inn, Žilina

Lekáreň - Vazal v rukách poisťovní?

Vzťah lekární a zdravotných poisťovní je na Slovensku zložitý. Zmluvy, ktoré lekárne s poisťovňami uzatvárajú sú nejednotné a často nad rámec legislatívy, ktorá vzťahy medzi nimi upravuje. Nábeh novej komunikácie so zdravotnými poisťovňami, ktorú priniesla novela zákona 581/2004 len podškrtol situáciu, ktorú zažívame celé roky. Pri nábehu tohto nepripraveného projektu, v ktorom žiadna strana nemala dostatok informácii, ani času ich získať, sa lekárne opäť museli prispôsobiť podmienkam, ktoré nadiktovali zdravotné poisťovne. Dostali sa do bodu, kedy majú na výber len dve možnosti: buď poslúchnu, alebo im poisťovne nezaplatia. Preto si stále dokola kladiem otázku, či sa lekárne naozaj stali vazalom zdravotných poisťovní. Ako by bolo možné systém nastaviť tak, aby lekárne neťahali za kratší koniec, ale boli rovnocenným obchodným partnerom poisťovne? Čo je možné urobiť, aby z fakturácie na základe dispenzačných záznamov vyťažili aj lekárne? Je to naozaj hudba ďalekej budúcnosti, alebo je možné opatrenia nasadiť okamžite?

Naši zákazníci