12. september 2019 Lege Artis III. Hotel LUX, Banská Bystrica

Nová komunikácia so zdravotnými poisťovňami

Povinnosť prejsť na zúčtovanie na základe dispenzačných záznamov priniesla lekárňam a zdravotným poisťovniam novela zákona 581/2004. Projekt sprevádzal ho nedostatok informácii, ako na strane lekárnikov, tak na strane vývojárov lekárnických informačných systémov. Rovnako ho sprevádzalo mnoho zmien, ktoré sa zapracovávali v extrémne krátkom čase. Výsledkom bolo, že systém, ktorý mal lekárnikom aj poisťovniam uľahčiť prácu a odstrániť byrokraciu, priniesol zmätok a oneskorenie platieb z poisťovní.

Odpovieme si na otázky:

  1. Aké chyby sprevádzali nábeh projektu? Prečo nebol projekt dostatočne pripravený a odskúšaný?
  2. S akými problémami sa stretávame ešte dnes a ako ich riešiť?
  3. Aké informácie chýbajú lekárnikom a čo môžu robiť, aby aj v tomto chaose správne vyfakturovali?
  4. Ako sa správne postaviť k jednotlivým typom receptov pri výdaji a prípadnej retaxácii? Prečo je rozpracovaný recept veľkým problémom?
  5. Aké zmeny čakajú projekt do budúcna a aké sú dohodnuté zmeny s poisťovňami ?

Naši zákazníci