NRSYS

Partneri

S prihliadnutím na dnešnú ekonomickú situáciu sú potreby našich zákazníkov výrazne cielené na znižovanie nákladov. Samozrejme, tento trend platí aj pri serveroch, avšak s tým rozdielom, že na ne spravidla existujú ešte ďalšie rovnako dôležité požiadavky zákazníkov:

  • vysoký výkon – pre udržateľný rast vášho biznisu
  • jednoduchosť použitia – zahŕňa činnosť od nasadenia až po vyradenie z prevádzky s dôrazom na to, aby sa IT pracovníci mohli venovať viac inovácii zariadení ako ich administrácii
  • • kvalita – zabezpečuje udržateľnosť nákladov na prípustnej a očakávateľnej miere. Na kvalitných serveroch môže váš biznis fungovať bez výpadkov.

Tlačiť