NRSYS

PharmNet II

Rýchle informácie:

  • Objednávkový modul je systémovo nezávislý produkt, schopný komunikovať s rôznymi informačnými systémami.
  • Je priamo napojený na komunikačný modul PharmNet 1.ON - LINE pripojenie zabezpečuje urýchlenú komunikáciu medzi distribučnou spoločnosťou a lekárňou.
  • Poskytuje lekárni okamžitú odozvu na svoju objednávku.
  • Je časovo nezávislý - sprostredkováva objednávky aj v noci.
  • Automatizuje objednávací proces v lekárenských zariadeniach.
  • Spája zadané položky objednávaného tovaru a vytvára z nich objednávku pre konkrétneho distribútora.
  • V distribučnej spoločnosti zabezpečuje automatické preberanie objednávky, rezerváciu daného tovaru na sklade, odpoveď o dodávke do lekárne, výtlač expedičného listu.
  • Systém však tradičný spôsob tvorby a realizácie objednávok nepotláča.Dokáže automaticky objednávať aj doplnkový sortiment, na základe samoučiaceho systému PharmNet-u.Umožňuje vytvárať tzv. ideálnu objednávku v lekárni.

 

Pharmnet II (elektronické objednávky na distribučné spoločnosti)

Objednávkový modul môžeme charakterizovať ako programový produkt, ktorý zabezpečuje automatickú tvorbu a prenos objednávky elektronickou formou, prostredníctvom internetového prepojenia.

Ako to bolo ...

Pri tradičnej tvorbe objednávky farmaceut zapisuje do zošita aký druh a množstvo tých - ktorých liečiv potrebuje doplniť na sklad a tieto potom telefonicky objednáva u distribútora. Tento postup objednávacieho procesu môže prinášať rôzne chyby, ako zdvojené zápisy, zle prečítané poznámky alebo objednávané množstvá, apod.

Zmena

Objednávkový modul poskytuje farmaceutovi možnosť priebežne zapisovať jednotlivé položky objednávaného tovaru priamo do systému, napr. pri výdaji liečiv na tare. Ak zistí, že niektoré liečivo alebo doplnkový materiál je potrebné objednať kvôli malej alebo nulovej zásobe na sklade, priamo pri práci v lekárenskom systéme vyvolá objednávkový modul a zapíše požadovaný tovar a jeho množstvo. Objednávkový modul sústreďuje všetky zaznamenané položky a vytvára z nich objednávku pre vybraného distribútora, ktorú potom farmaceut cez internet odošle do distribučnej spoločnosti.
Objednávkový modul je priamo prepojený s komunikačným modulom PharmNet. PharmNet je systémovo nezávislý, umožňuje prepojenie distribučných spoločností a lekární, ktoré pracujú s rôznymi informačnými systémami.
Objednávkový produkt prináša odbúranie chybných pracovných operácií v procese objednávania, značné urýchlenie a zefektívnenie prevádzky, čím zabezpečuje nielen časové, ale aj finančné úspory v lekárenských zariadeniach.

 

On-line prepojenie

Elektronické objednávky poskytujú užívateľom možnosť objednávať liečivá non-stop celých 24 hodín denne, pretože systém je schopný preberať objednávky automaticky aj v noci, bez nutnosti zásahov človeka. Takže priebeh objednávania nie je ovplyvnený časom. Tento druh pripojenia zabezpečuje urýchlenú komunikáciu medzi lekárňou a distribútorom. Po spracovaní objednávky u distribútora dostáva lekáreň okamžitú odpoveď, ktorý objednaný tovar môže distribútor dodať, a ktorý nie.

 

Automatický priebeh

PharmNet 2 poskytuje nielen automatizáciu objednávacieho procesu v lekárni, ale aj na strane distribučnej spoločnosti. Informačný systém distribútora automaticky prijme objednávku od lekárne, zabezpečí rezerváciu objednaného tovaru na sklade a vytlačí expedičný list.

 

Samoučiaci systém

Keďže objednávkový modul je elektronicky priamo napojený na komunikačný modul, je schopný preberať funkcie samoučiaceho systému. Dokáže využívať väzby kódov distribútora na kódy lekárne a tak automaticky spracovávať objednávky aj na doplnkový sortiment.

 

Ideálna objednávka

Objednávkový modul umožňuje farmaceutovi vytvárať tzv. ideálnu objednávku, lebo má možnosť priebežne zapisovať jednotlivé objednávané liečivá alebo doplnkový materiál do systému, napr. pri výdaji liečiv na táre bez toho, aby prerušil prácu a musel vypínať lekárenský systém. Zapíše potrebný tovar do objednávkového modulu a môže ďalej pokračovať v predchádzajúcej činnosti.
Všetky zadané položky tovaru je možné pred odoslaním objednávky distribútorovi upravovať a meniť množstvá objednávaného tovaru.

Tlačiť