NRSYS

PharmNet

... žijeme v dobe, kedy sa hardwarové a softwarové produkty stali neoddeliteľnou a neodmysliteľnou súčasťou našej existencie na pracovisku i v súkromí. Tomuto trendu sa nevyhli ani lekárenské zariadenia. Vy sami najlepšie viete, ako výrazne sa v posledných rokoch zmenilo technické vybavenie i systém práce vo Vašej lekárni.

 

Novinky v oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky sú takmer na dennom poriadku a tak v snahe udržať vo vývoji krok s dobou, musíme tento pokrok nasledovať. Naša spoločnosť preto priniesla na slovenský softvérový trh komunikačný systém PharmNet.

 

PharmNet - slovo, ktoré pre prevažnú väčšinu z Vás nie je neznámym pojmom. Pred časom Vám, vážení klienti, naša spoločnosť prostredníctvom informačných materiálov a odborných seminárov predstavila svoj nový produkt. Bol ním vtedy ešte "projekt komunikačného prepojenia distribučných spoločností a lekárenských zariadení", ktorí sme úspešne rozbehli do reálnej praxe a dnes tvorí neoddeliteľnú súčasť informačných systémov lekární i distribúcií liečiv a zdravotného materiálu. Prevádzkovatelia lekárenských zariadení tak urobili významný krok k modernizácii svojej prevádzky a nasledujú celosvetový trend prenikania internetových sietí do všetkých oblastí spoločenského života.

 

Vývoj PharmNet-u však na tomto bode nezastal a tak dnes môžeme svojim zákazníkom ponúknuť aj ďalšie zaujímavé produkty pre racionalizáciu Vašej práce. Venujte nám preto prosím chvíľu z Vášho času a získajte informácie, ktoré veríme budú pre Vás skutočným prínosom.

Tlačiť