NRSYS

Pharmacy HITT - podrobné informácie

Pokladňa

Práca za tárou je určite jedným z najzodpovednejších miest v lekárni a zároveň je to miesto mnohých stresujúcich situácii pre lekárnika. Výdaj lieku pacientovi je obvykle spojený s množstvom „činností", ktoré kladú vysoké nároky na lekárnika. Rýchla obsluha, kontrola receptov, kontrola kontraindikácií, preskripčných obmedzení, lieku cez účinnú látku, spracovanie informácii o cenách a doplatkoch, cenových akciách, vernostných systémoch a mnoho iných informácií, ktoré musí pri svojej práci vyhodnocovať. Všetky tieto činnosti, musí farmaceut zvládnuť rýchlo, bezchybne a ideálne s úsmevom, aby bol pacient spokojný. Prinášame vám nové riešenie výdaja liečív pacientovi, ktorý podľa nášho názoru bude krokom vpred pre celú oblasť lekárenstva.

 

  • ovládanie zohľadňuje ergonomické podmienky pracoviska
  • funkcie sú zjednodušené a prepracované tak, aby boli intuitívne
  • všetky úkony spojené s výdajom liečív sú realizované dotykom
  • ovládanie je maximálne prispôsobené novým možnostiam, ktoré dnes technika poskytuje
  • názorné veľké farebné ikony zjednodušujú zložité a zle zapamätateľné klávesové skratky (F8, F9, ...)

  

Pokladňa HITT: JEDNODUCHÁ  RÝCHLA  GRAFICKY NÁZORNÁ

 

Číselníky a prehľady

Do lekárenského systému vstupuje množstvo rôznorodých údajov, ktorých objem neustále rastie. Systém ich uchováva a podľa vašej potreby s nimi ďalej pracuje. Často potrebujete dohľadať informácie o konkrétnom tovare- zistiť liek s ohrozenou expiráciou, ktorý distribútor Vám konkrétny tovar dodal, kedy ste ho kúpili a na ktorej faktúre a podobne. Preto sa údaje v rámci informačného systému ukladajú do logických tabuliek. Pharmacy má takýchto tabuliek zhruba 700 a systém ich kvôli zjednodušeniu zobrazoval asi 90. Je to síce oveľa menej ... ale pre človeka stále ohromné množstvo.

Cieľom Pharmacy – HITT je nový spôsob prehľadu údajov uložených v systéme takou formou, ktorá je dobre zrozumiteľná a ľahko pochopiteľná. Vytvorili sme dotykové prehľady s maximálne jednoduchou a intuitívnou obsluhou dotykom prsta. Lekárnik má k dispozícii údaje „pod niekoľkými ikonami", ktoré slúžia k vizualizácii tých údajov, ktoré lekárnik potrebuje práve prehliadať a vie si ich vybrať jednoduchým dotykom.

 

Číselníky a prehľady HITT: RÝCHLE  PREHĽADNÉ  INTERAKTÍVNE

 

Grafické štatistiky

V systéme Pharmacy HITT sme zmenili funkcie na vytváranie tlačových zostáv v lekárni. Ovládanie sme nanovo navrhli tak, aby stačilo niekoľko dotykov na obrazovku a okamžite získate jasnú informáciu o tom, ako na tom vaša lekáreň je. Okamžitý prehľad Vám poskytne graficky riešená obrazovka výstupov, ktorá jednoducho zobrazí všetky potrebné ekonomické výstupy tak, aby vedúci lekárnik alebo majiteľ lekárne vedel na prvý pohľad zistiť, ako dokáže jeho lekáreň obstáť v komplikovanom trhovom prostredí.

  • názorné grafické výstupy zjednodušujú množstvo neprehľadných zostáv a prehľadov
  • prirodzený vizuálny vnem ekonomických, obchodných a zdravotníckych dát
  • prehľad o dynamike vývoja v dňoch, mesiacoch, kvartáloch alebo rokoch
  • na interpretáciu dát je volený vhodný typ grafu (stĺpcový, koláčový, ...)

 

Grafy HITT: OKAMŽITÉ  ATRAKTÍVNE  POCHOPITEĽNÉ

 

Hardvérové zabezpečenie

Farmaceut má pri práci s Pharmacy HITT k dispozícii dotykové rozhranie. Ide o monitor, ktorý dokáže preniesť dotyk vášho prsta na obrazovke monitora smerom do počítača. Takéto ovládanie je pre nás ľudí – užívateľov oveľa prirodzenejšie a zároveň oveľa ľahšie zapamätateľné. Spája totiž naše logické uvažovanie a vizuálny vnem. Keď vieme, čo chceme v softvéri dosiahnuť – len sa toho dotkneme na obrazovke. Dotyk, ktorý urobíme, vyvolá požadovaná akciu systému.

 

Hardvér HITT: DOPLNENIE DOTYKOVÉHO MONITORU K SYSTÉMU

Tlačiť