NRSYS

Pharmacy HITT

Pharmacy HITT

 

Lekárenský informačný systém NRSYS Pharmacy je najprogresívnejším informačným systémom pre lekárenské zariadenia na našom trhu. Svedčí o tom široké portfólio lekární, ktoré s týmto systémom roky pracujú. Pharmacy má množstvo funkcií, ktoré pomáhajú lekárnikovi v práci a sú cenným zdrojom informácií pre riadenie lekární, ale zároveň spôsobujú, že ovládanie systému je pomerne náročné na množstvo vedomostí a skúseností obsluhy.

Vývojový tím NRSYS-u na základe podnetov od farmaceutov a našich zámerov zosúladil produkty našej spoločnosti s požiadavkami a potrebami klientov, vytvoril úplne nový spôsob ovládania lekárenského systému Pharmacy. Sprehľadnil najlepší informačný systém na trhu. Dovoľte nám preto, aby sme vám v krátkosti predstavili úplne nový produkt našej spoločnosti – Pharmacy HITT.

 

Hlavný cieľ Pharmacy HITT

POMÔCŤ LEKÁRNIKOVI cez:

 • nové, jednoduché ovládanie systému, ľahko pochopiteľné a zapamätateľné
 • zachovanie všetkých existujúcich funkcií, ktoré systém Pharmacy má

 

Dotyk je silne návykový ...

Inšpiráciou pri vývoji sa nám stal detsky jednoduchý spôsob ako dosiahnuť to, čo potrebujeme – ak dieťa niečo chce, jednoducho na to ukáže prstom. Je to najprirodzenejší spôsob komunikácie ľudí už oddávna. A preto zjednodušenie spočíva hlavne v tom, že pri práci so systémom má lekárnik k dispozícii dotykový displej, na ktorom môže na ovládanie programu využiť nielen klávesnicu, ale aj vlastné prsty. Ak chcete niečo dosiahnuť, zmeniť, spresniť alebo vidieť, jednoducho stlačíte prstom príslušnú ikonu pre danú funkciu. Dotyk, ktorý urobíte, vyvolá požadovanú reakciu systému.

 • SOM ĽAHKO POCHOPITEĽNÝ a predstavujem najnovšiu technológiu
 • SOM JEDNODUCHO OVLÁDATEĽNÝ a mám veľké množstvo funkcií
 • SOM MAXIMÁLNE PREHĽADNÝ a poskytujem veľké množstvo výstupov
 • SOM GRAFICKY NÁZORNÝ , čím viem ľahko sprístupniť aj ekonomické prehľady
 • SOM VEĽMI RÝCHLY aj keď spracovávam veľké množstvo informácií
 • SOM ZARUČENE SPOĽAHLIVÝ a spájam lekáreň s mnohými subjektami na trhu
 • SOM PROSTRIEDKOM K SPOKOJNOSTI Vás a Vašich pacientov
 • SOM Pharmacy HITT ...

 

Hlavné výhody riešenia

 • jednoduchá orientácia na obrazovke
 • nižšia náročnosť na školenie personálu
 • atraktívne a úhľadné pracovisko
 • nižšia chybovosť
 • vyššia rýchlosť práce
 • ZNÍŽENIE NÁKLADOV
 • VYŠŠIA EFEKTIVITA PRÁCE

 

Spoločnosť NRSYS sa už 20 rokov stará o lekárne. Celý svoj vývoj a podporu zameriava na rozvoj lekárenstva na Slovensku. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme pracovníkom v lekárni čo najviac uľahčili ich ťažkú prácu. Aj preto nás mimoriadne teší, že ponúkame na trh nový systém, ktorý prináša zjednodušenie práce lekárnika a plní cieľ, ktorý si NRSYS zadal pri analýze jeho vývoja.

V súčasnosti neustále pribúda technických požiadaviek na lekáreň, čo spôsobuje stále vyšší tlak na lekárnikov, na ich vedomosti, skúsenosti a zručnosti. A práve preto je nutné zjednodušenie obsluhy systémov, aby raz neprišlo k tomu, že už systémy budú vyžadovať od obsluhy viac, ako im človek môže reálne dať. Preto je cesta zjednodušenia novými technológiami jednoznačne správna.

Systém Pharmacy HITT je novým produktom našej spoločnosti a my veríme, že si nájde svoje miesto na trhu, že nové technológie, ktoré používa systém, sa stanú štandardom v lekárenských systémoch presne tak, ako iné výdobytky, ktoré NRSYS už dlhé roky prináša do lekárenského života. Veríme, že sa Vám s ním bude dobre pracovať.

Tlačiť