NRSYS

LED cenovky

LL 04/2014LED CENOVKY poskytujú obchodníkovi možnosť atraktívnym spôsobom komunikovať cenu výrobku a ďalšie dôležité informácie o výrobku na spotrebiteľa. Jedná sa o nový, moderný a inovatívny spôsob komunikácie, ktorý dokáže osloviť kupujúceho a zobraziť mu všetky potrebné informácie o tovare.

Typickým tovarom vhodným pre nasadenie LED CENOVIEK je čerstvý tovar. Tento tovar zahŕňa „problémové" tovarové položky, u ktorých je zložité, resp. nákladné (ľudské zdroje, technické prostriedky) komunikovať kupujúcemu cenu z dôvodu častej zmeny ceny. Zmena ceny sa u takéhoto tovaru môže udiať aj viac krát v priebehu jedného dňa - napríklad z dôvodu zmeny kvality takéhoto tovaru (ovocie a zelenina).

Čerstvý tovar je ideálnym produktom pre nasadenie LED CENOVIEK. Absencia čiarového kódu u takéhoto tovaru obmedzuje možnosti v komunikovaní doplňujúcich informácií napr. prostredníctvom tzv. overovača cien. Pritom je potrebné a z obchodného hľadiska aj žiadúce, poskytnúť kupujúcemu viacero doplnkových informácií o tovare. Príkladom takýchto infomácií sú krajina pôvodu tovaru, prípadne kvalitatívne vlastnosti tovaru ako:

 • trieda kvality
 • BIO produkt
 • výrobok "z nášhho regióonu"
 • vyrobené na Slovensku
 • zľava z ceny tovaru
 • tovar v akcii

 

Amadeus pokladňa

 

Výhodou LED CENOVIEK je plne grafické prostredie, ktoré umožňuje obchodníkovi poskytnúť viac informácií vo veľmi atraktívnej forme. Takáto informácia zásadným spôsobom napomáha predaju tovaru.

LED CENOVKA je zobrazovaná na LED Panely s veľkosťou podľa potreby. Aktuálne máme v ponuke panely s veľkosťou uhlopriečeky od 6" do 65". Čitateľnosť takejto cenovky mnohonásobne prevyšuje akúkoľvek inú, doteraz používanú formu cenoviek (vrátane elektronických cenoviek).

 

Výhody LED cenoviek:

 • Veľká, plnofarebná cenovka s možnosťou atraktívneho grafického dizajnu.
 • Dynamický počet cenoviek na každom LED panely podľa potreby a želania obchodníka.
 • Dobrá čitateľnosť informácií pre zákazníka za akýchkoľvek svetelných podmienok v predajni.
 • Možnosť zvýrazniť produkty s určitým atribútom. Napr. Slovenské výrobky, BIO produkty a pod.
 • LED CENOVKY sú pre obchodníka dostupné v atraktívnej cenovej relácii.
 • LED CENOVKY sú nezávislé na používanom informačnom systéme.

 

Amadeus pokladňa

 

Obrovským technickým prínosom LED CENOVIEK je, že sú nezávislé na využívanom informačnom systéme a preto je možné ich nasadenie aj v sieti predajní s rôznymi informačnými systémami.

LED CENOVKY (na rozdiel od elektronických cenoviek) nevyžadujú žiadnu zložitú technickú infraštruktúru. Riešenie je postavené na štandardnej WIFI technológií a preto nie je nutná žiadna doplňujúca kabeláž a pod.

Technická nenáročnosť LED CENOVIEK zásadne znižuje obstarávacie náklady a dáva možnosť veľmi rýchlej inštalácie na predajni.

 

LED CENOVKY sú vhodné ako doplnkové riešenie pre papierové, alebo elektronické cenovky na nasledovné druhy tovaru:

 • Ovocie a Zelenina
 • Mäso a Mäsové výrobky
 • Drobný, zle viditeľný tovar
 • Chlieb a Pečivo (najmä nebalený tovar)
 • Tovar, ktorý je žiadúce dať do pozornosti kupujúceho, napr. tovar v akcii, tovar s podporou výrobcu a pod.

 

Amadeus pokladňa

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadne LED CENOVIEK kontaktujte prosím naše Centrum Služieb Zákazníkom na tel. čísle 037 / 6541 541, prípadne mailom na obchod@nrsys.sk.

 

Fotografie z refernčnej predajne TEMPO Šurany - COOP Jednota Nové Zámky.

Tlačiť