NRSYS

KOS

KOS

Informačný systém KOS je dcérskou pokladničnou aplikáciou vlajkovej lode medzi riešeniami spoločnosti NRSYS a to informačného systému NAUTILUS. Jedná sa o vlastný softvérový produkt, ktorý umožňuje komplexne riešiť celú softvérovú problematiku koncových registračných pokladní u stredne veľkých a veľkých obchodných spoločností. KOS je pri tom plne riadený ďalším produktom spoločnosti NRSYS a to informačným systémom Nautilus.

 

Rýchly prehľad

Hlavné výhody informačného systému registračnej pokladne KOS

-          KOS je vlastným riešením firmy NRSYS s.r.o.

-          NRSYS zabezpečuje analýzu, vývoj, implementáciu i prevádzku systému pokladní KOS.

-          Vlastným riešením odbúda časová a administratívna náročnosť pri implementácii nových zmien.

-          Vlastné riešenie prináša rýchly update a upgrade podľa požiadaviek klienta.

-          Sledovanie slovenskej legislatívy s garanciou úprav softvéru kvôli legislatívnym zmenám do času platnosti zákonov. Aktuálne hlavne Zákon 289/2008 Z.z.

-          Skúsenosti na slovenskom trhu.

-          Vzdialená servisná podpora systému KOS i systémového softvéru a hardvéru.

Fakty o informačnom systéme KOS

-          Systém založený na najmodernejších technológiách

-          Naprogramovaný pre užívateľské prostredie MS Windows

-          Využíva všeobecné výhody prostredia Windows (viacero okien, ovládač k hardveru, podporné aplikácie ako kalendáre, prehliadače a pod.)

-          Je to plná klient-server aplikácia s viacvrstvovou štruktúrou

-          Využíva databázu MS SQLexpress

-          Zabezpečuje transakčné riešenia

-          Centrálne spracovanie a správa systému v IS NAUTILUS

-          Riešenie podporujúce všetky výhody eCommerce

-          Elektronická komunikácia s centrálou

 HLAVNÉ INTEGROVATEĽNÉ MODULY SYSTÉMU KOS

-          Platobné terminály

On-line prepojenie s platobnými terminálmi bankových spoločností.

-          Mobilné aplikácie

Spolupráca s mobilnými nákupnými aplikáciami.

-          Elektronické služby

Okamžitá dostupnosť stávkových a loterijných služieb.

-          Väzba eCommerce

Spracovanie objednávok elektronického obchodu.

-          Handheld-y (ručné terminály)

Integrácia komunikácie s vybranými ručnými prenosnými terminálmi.

-          Periférie

Spolupráca s vybranými značkami periférnych zariadení:  pokladničné váho-skenery, pultové váhy,2D snímače

Tlačiť