NRSYS

KOS

Informačný systém KOS je dcérskou pokladničnou aplikáciou vlajkovej ľode medzi riešeniami spoločnosti NRSYS a to informačného systému NAUTILUS. Jedná sa o vlastný softvérový produkt, ktorý umožňuje komplexne riešiť celú softvérovú problematiku koncových registračných pokladní u stredne veľkých a veľkých obchodných spoločností, riadených ďaľším produktom spoločnosti NRSYS a to informačným systémom Nautilus.

 

Rýchly prehľad

Hlavné výhody informačného systému registračnej pokladne KOS

 • KOS je vlastným riešením firmy NRSYS s.r.o.
 • NRSYS zabezpečuje analýzu, vývoj, implementáciu i prevádzku systému pokladní KOS.
 • Vlastným riešením odbúda časová a administratívna náročnosť pri implementácii nových zmien.
 • Vlastné riešenie prináša rýchly update a upgrade podľa požiadaviek klienta.
 • Vlastné riešenie prináša možnosť programových úprav na požiadanie klienta.
 • Sledovanie slovenskej legislatívy s garanciou úprav softvéru kvôli legislatívnym zmenám do času platnosti zákonov. Aktuálne hlavne Zákon 289/2008 Z.z.
 • Skúsenosti na slovenskom trhu.Podpora produktov elektronickej komunikácie na Slovensku.
 • Vzdialená servisná podpora systému KOS i systémového softvéru a hardvéru.
 • Vedenie služby helpdesk, ktorá zabezpečí rýchle odovzdanie požiadavky klienta softvérovým pracovníkom.
 • NRSYS spol. s r.o. disponuje Centrom služieb zákazníkom, ktoré má za úlohu zabezpečiť ľahšiu komunikáciu s klientmi.
 • Vlastné servisné strediská.
 • Vlastné školiace centrum vybavené pre podmienky zaškolovania aj mimo vlastných predajní pre systém KOS.
 • Erudovaný tím pracovníkov, ochotných pomôcť pri zavádzaní a prevádzke pokladní KOS.

 

Fakty o informačnom systéme KOS

 • Systém založený na najmodernejších technológiách
 • Naprogramovaný pre užívateľské prostredie MS Windows
 • Využíva všeobecné výhody prostredia Windows (viacero okien, ovládače k hardveru, podporné aplikácie ako kalendáre, prehliadače a pod.)
 • Informačný systém NAUTILUS je vlajkovou ľodou medzi riešeniami spoločnosti NRSYS. Jedná sa o vlastný softvérový produkt, ktorý umožňuje komplexne riešiť celú softvérovú problematiku stredne veľkých a veľkých obchodných spoločností.

   

  Rýchly prehľad

  Hlavné výhody informačného systému Nautilus

  • Nautilus je vlastným riešením firmy NRSYS s.r.o.
  • NRSYS zabezpečuje analýzu, vývoj, implementáciu i prevádzku systému Nautilus.
  • Vlastným riešením odbúda časová a administratívna náročnosť pri implementácii nových zmien.
  • Vlastné riešenie prináša rýchly update a upgrade podľa požiadaviek klienta.
  • Vlastné riešenie prináša možnosť programových úprav na požiadanie klienta.
  • Sledovanie slovenskej legislatívy s garanciou úprav softvéru kvôli legislatívnym zmenám do času platnosti zákonov.
  • Skúsenosti na slovenskom trhu.Podpora produktov elektronickej komunikácie na Slovensku.
  • Vzdialená servisná podpora systému Nautilus i systémového softvéru a hardvéru.
  • Vedenie služby helpdesk, ktorá zabezpečí rýchle odovzdanie požiadavky klienta softvérovým pracovníkom.
  • Reinštalácie v noci a počas voľných dní bez nutnosti prítomnosti Vašich pracovníkov.
  • NRSYS spol. s r.o. disponuje Centrom služieb zákazníkom, ktoré má za úlohu zabezpečiť ľahšiu komunikáciu s klientmi.
  • Vlastné servisné strediská.
  • Vlastné školiace centrum vybavené pre podmienky zaškolovania IS Nautilus.
  • Erudovaný tím pracovníkov, ochotných pomôcť pri zavádzaní a prevádzke IS Nautilus.

   

  Fakty o informačnom systéme registračnej pokladne KOS

  • Systém založený na najmodernejších technológiách
  • Naprogramovaný pre užívateľské prostredie MS Windows
  • Využíva všeobecné výhody prostredia Windows (viacero okien, ovládače k hardveru, podporné aplikácie ako kalendáre, prehliadače a pod.)
  • Je to plná klient-server aplikácia s viacvrstvovou štruktúrou
  • Využíva databázu MS SQLexpress
  • Zabezpečuje transakčné riešenia
  • Centrálne spracovanie a správa systému v IS NAUTILUS
  • Riešenie podporujúce všetky výhody internetu /e-mail, web/
  • Elektronická komunikácia s centrálou

    

  Na IS KOS poskytuje firma NRSYS komplexný servis na základe servisnej zmluvy. Servis je zabezpečený jednak na samotný IS KOS, ale aj na hardvér, sieťové služby a systémový softvér.

   

  Mnoho našich klientov sa už presvedčilo o výhodách jednotného servisu. Klient sa tak zbavuje nekonečných pátraní po tom, či je chyba na strane rogramového vybavenia alebo techniky. Volajte na jedno telefónne číslo a získajte bezproblémový servis. Náš 30-členný tím servisných pracovníkov s 20 servisnými vozidlami vykonáva servis kdekoľvek na Slovensku.

   

  Servis sa vykonáva vzdialeným pripojením k systému a odstránením vady. Tento spôsob zabezpečuje v prípade problémov prakticky okamžitý zásah servisného technika. To nielen zrýchľuje servis, ale hlavne zlacňuje prevádzku IS, pretože u kritických aplikácií zabezpečuje minimálnu odstávku systému.
  Vzdialeným pripojením sa riešia tiež reinštalácie, update a upgrade. Bežný štandardný servis je možné robiť v noci a počas dní pracovného voľna, aby sa zabezpečila neprerušená prevádzka klienta.

Tlačiť