NRSYS

e-Anketa

Moderna anketa ANETA

 

Potrebujete nastaviť zrkadlo spokojnosti zákazníkov či už predávanými tovarmi, alebo poskytovanými službami? Nehľadajte inde, „e-Anketa" je moderný anketový systém realizovaný na tabletoch nezávislý od existujúceho informačného systému predajne a hlavne nevyžadujúci žiadne investície...

Jednoduchým intuitívnym spôsobom prostredníctvom tabletov zákazník odpovedá na Vami definované otázky. Počet anketových otázok nie je obmedzený. Anketový systém je veľmi pružný. Prenos otázok do tabletov a dát z ankiet sa deje prostredníctvom internetu. Obchodník obdrží výstupy pre vyhodnotenie ankety v tabuľkovom a grafickom tvare. Číselné a štatistické vyjadrenie Vami vytvorených otázok vnáša objektivitu na kladené otázky čím vytvára základ pre úspešné aktivity smerom k Vašim zákazníkom. Anketový systém umiestnený vo Vašej predajni je moderný analytický prostriedok vytvárania spätnej väzby medzi obchodníkom a zákazníkom.

 

Kľúčové vlastnosti:

 • Anketa prebieha na tabletoch
 • Je možné súčasne v prevádzkovej jednotke, aby prebiehalo viac ankiet. (Iná na zelenine, iná pri pečive....)
 • Tablet môže byť umiestnený podľa potreby v stojane, alebo ho môže držať v rukách osoba vykonávajúca anketu
 • Počet tabletov je neobmedzený
 • Zákazník (dotazovaný) volí odpoveď intuitívne dotykom prsta na obrazovku tabletu
 • Vyhodnotenie ankety je dostupné priamo z Vášho počítača bez nutnosti inštalácie obslužného programu už o niekoľko hodín
 • Vyhodnotenie ankety je prostredníctvom tabuliek, alebo grafov
 • Výstupy môžu byť za každú anketovú otázku samostatne, alebo vo vo vzájomnej väzbe na inú otázku, v porovnaní s iným časovým obdobím, alebo s výsledkami porovnávaného subjektu
 • Aktualizácia údajov prebieha v automatickom režime bez nutnosti zásahu obslužného personálu
 • Riešenie je nezávislé od informačného systému a infraštruktúry
 • Klient dostáva spätnú väzbu bez investícií a skrytých nákladov

 

Výhody riešenia:

Jednoduchosť

 • Prehľadné a jednoduché riešenie, využiteľné bez potreby zaškolenia

Rýchlosť

 • Rýchle bez obslužné vyhodnotenie ankety s výsledkami už do 24 hodín

Variabilita

 • Variabilný počet anketových otázok, ktoré chcete, aby Vaši zákazníci zodpovedali
 • Variabilný počet anketových zariadení, prostredníctvom ktorých zákazníci odpovedajú
 • Podľa miesta vykonávania ankety je možné meniť počet zariadení a anketové otázky
 • Anketové otázky je možné doplniť aj do už prebiehajúcich ankiet

Nezávislosť

 • Anketový systém je úplne nezávislý od Vášho informačného systému a používaného počítačového vybavenia

Bez investícií

 • Anketový systém je ponúkaný formou prenájmu
 • Nie je nutné zakupovať žiadne zariadenie a softvérové vybavenie, nečakajú Vás ani žiadne skryté, alebo dodatočné náklady.

Objektivita

 • Číselné a štatistické vyjadrenie Vami vytvorených otázok vnáša objektivitu na kladené otázky. Vami vykonané opatrenia a ich opätovného premietnutia do čísiel a ich porovnanie s predchádzajúcim stavom potvrdzujú Vaše kroky.

 

Získaním objektívnych podkladov vytvorených anketovým systémom „e-Anketa" máte jedinenčnú možnosť pozitívne vplývať na spokojnosť a lojalitu Vašich zákazníkov. Spokojnosť zákazníka ide ruka v ruke s Vašim úspešným podnikaním. Bez nákladov na investície máte možnosť overiť existujúce nedostatky u Vašich zákazníkov. Riešiť sa dajú predsa len pomenované problémy.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie k danému projektu, o možnostiach realizácie ankety a jej vyhodnotenia pre Vaše predajne kontaktujte naše Obchodné oddelenie.

Tlačiť