NRSYS

Analýzy pomocou PowerPivotu

Radi by sme Vám predstavili silný nástroj, ktorým dokážete spraviť analýzu Vašich údajov efektívne a s ľahkosťou. Meno tohto nástroja je Microsoft PowerPivot.

Pre lepšie pochopenie problematiky dovoľte najskôr trochu teórie. Najskôr zopár výrazov ktoré sú dnes „IN". O čom presne teda budeme hovoriť?

OLAP (Online Analytical Processing) je technológia uloženia údajov v databáze, ktorá umožňuje usporiadať veľké objemy tak, aby boli údaje prístupné a zrozumiteľné užívateľom, ktorí vyhodnocujú a robia analýzy obchodných trendov a výsledkov (Business Intelligence).

Business intelligence (BI) sú zručnosti, znalosti, technológie, aplikácie, kvalita, riziká, bezpečnostné otázky a postupy používané v podnikaní pre získanie lepšieho pochopenia chovania na trhu a o obchodných súvislostiach. Slúžia ako podpora pri rozhodovaní.

Business intelligence aplikácie poskytujú historické, súčasné a prediktívne zobrazenie obchodných operácií. Bežné funkcie BI aplikácií zahrňujú reporty, podporu analýz, dátové kocky OLAP, prehľadové zobrazenie (dashboard, balanced scorecard), podnikové riadenie výkonnosti (CPM), podporu plánovania a prediktívne analýzy.

 

Takže toľko teória. Čo v skutočnosti znamenajú tieto nástroje? Jedná sa o súbor kvalitných manažérskych nástrojov, ktoré dokážu ich užívateľovi sprostredkovať analytickú prácu s veľkým množstvom údajov (napríklad databáza predaja, údaje o zamestnancoch, údaje o produktoch a pod.). Dôležité je, že hovoríme o štandardnom užívateľovi, ktorí nemá programátorské vedomosti! T.j. manažér zodpovedný za určitú časť chodu firmy je schopní, bez zásahu pracovníkov z IT oddelenia, analyzovať potrebné údaje a dostávať presné a zrozumiteľné výstupy v grafickej podobe.

Ak by ste aj Vy radi efektívne riadili Vašu spoločnosť s využitím všetkých spomenutých prostriedkov BI aplikácie, s dôverou sa na nás obráťte. Vytvoríme Vám kompletný dátový model, pomocou ktorého získate nástroj na rýchle a prehľadné vyhodnocovanie, spolu s možnosťami predpovedi budúcich stavov skúmaných ukazovateľov.

PowerPivot je BI nová aplikácia vytvorená spoločnosťou Microsoft, ktorá súčasť kancelárskeho balíka Microsoft Office. Nachádza sa ako doplnok v programe Microsoft Excelu. Nejedná sa teda o cenovo nedostupné riešenie určené len pre skupinu veľkých zákazníkov, ale práve naopak je to nástroj pre všetky firmy, ktoré ho dokážu používať.

.

Vyhodnocovanie týmto prostriedkom je:

 • prehľadné (vytvorenie dashboardu, a/alebo súčasne s požadovaným zoskupením tabuliek a grafov)
 • rozšíriteľné (o ďalšie analytické pohľady)
 • jednoduché na ovládanie (dá sa obsluhovať aj na dotykovej obrazovke)
 • dynamické
 • nie je viazané na nočný refreš údajov
 • zmeny podmienok priamo vyhodnotí na všetkých pripojených konštrukciách (tabuľky/grafy)
 • bez obmedzenia zdrojov na OLAP
 • možnosť spojenia/pridania vlastných tabuliek resp. iných súborov
 • načítanie a zber údajov z internetu
 • zlúčenie údajov z viacerých zdrojov informačných systémov (IS)
  • operatívne
  • hneď po vypracovaní zmien je možné používať nové spôsoby vyhodnotenia
  • vyhodnotenie je dostupné pomocou internetu
  • pružnosť (zmeny sa prevádzajú jednoduchšie než v OLAP)

 

Toto riešenie umožňuje:

 • neobmedzenosť rozmermi tabuľky Excelu
 • vstupovanie vlastných údajov (resp. súborov) do vyhodnotenia
 • možnosť korekcie korekcie vstupných údajov
 • vyhodnotenia na základe vlastných ukazovateľov
 • hľadanie riešení (optimalizácia nákladov, minimalizovanie strát, alebo maximum zisku)
 • odhaľovanie nedostatkov práce užívateľov s informačnými systémami
 • štatistické vyhodnotenia
 • automatické generovanie výstupov (tlačové zostavy, resp. PDF s možnosťou posielania [ako príloh] e-mailových správ)

 

Ak vás tento produkt zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac informácií, kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.

 

Tlačiť