NRSYS

Amadeus sklad

AMADEUS sklad:

 • vedenie evidencie zásob materiálu na sklade

- príjem a výdaj

- prevod, predaj, precenenie

 • automatická tvorba skladových kariet tovaru
 • rozdelenie tovaru do sortimentných skupín
 • fakturácia, resp. predaj za hotovosť
 • zberné faktúry a dodacie listy, kumulatívne a položkové
 • inventúry aj s prenosnými snímačmi inventúry
 • sledovanie mánk, škôd, prebytkov a darov
 • zmena hodnoty zásob materiálu
 • sledovanie málo obrátkových zásob tovaru
 • sledovanie minimálnych (maximálnych) stavov zásob
 • automatizované i neautomatizované prevody medzi strediskami (skladmi) – elektronické prevodky
 • prepojenie pobočkových skladov s centrálnym na úrovni poloautomatizovaného elektronického prenosu obrazov dôležitých tabuliek
 • možnosť vytvárania zálohových faktúr
 • sledovanie konsignačných skladov s výkazníctvom
 • možnosť sledovania zálohových platieb, rezervácií a objednávok
 • objednávky na dodávateľov

- sledovanie na rezervované množstvo

- dostupnosť štatistických informácii – obrátka, predané množstvá za obdobie, posledné objednané množstvo

- možnosť automatického naplnenia z objednávky pri príjme

 • objednávky na odberateľov
 • možnosť sledovania pohybu zásob podľa stredísk, činností a zákaziek
 • predaj komisného tovaru
 • evidencia vratných obalov (obalové kontá) dodávateľov i odberateľov
 • automatické prevody do podvojného alebo jednoduchého účtovníctva NRSYS
 • užívateľské nastavenie prostredia

- zmena veľkosti písma

- filtrovanie záznamov podľa rôznych kritérií

- vyhľadávanie v záznamoch a rýchle dohľadávanie v záznamoch

 • nastavenie prístupových práv a práv činností pre jednotlivých užívateľov a skupiny
 • všetky typy skladových uzávierok – mesačné, ročné
 • export niektorých dokladov do formátov PDF, DOC, RTF, JPG, XLS
 • možnosť kalkulácie predajných cien okamžite pri príjme
 • predávanie tovarov až na desať pevných cien na každý tovar (cenové hladiny)
 • práca so systémom množstevných zliav z predajnej ceny
 • možnosť zmluvných zliav, prirážok i cien pre konkrétnych odberateľov podľa viacerých kritérií (tovarové položky, sortiment, dodávatelia ...)
 • viacero typov daňových zostáv, inventúrne súpisy, uzávierky
 • tvorba výstupných štatistík a analýz
 • tlač cenoviek paragónových a grafických

 

Možnosť pripojenia nasledovných modulárnych nadstavieb skladu:

 • elektronické sieťové prepojenie systému Amadeus so systémom Nautilus(prípadne iným IS) na úrovni výmeny cenníkov a preposielania špecifických hlásení o predaji
 • príjem materiálu zo zahraničia – import, colný sklad
 • fakturácia do zahraničia – export (faktúra v cudzom jazyku)
 • sledovanie zálohových platieb a saldokonta odberateľa
 • pripojenie prenosných inventúrnych snímačov MOTOROLA, TYSSO, CASIO a PSION do inventúrneho systému
 • pripojenie digitálnych váh DIBAL, Mettler Toledo do maloobchodného systému

Tlačiť