NRSYS

Amadeus Maloobchodná predajňa

Maloobchodná predajňa môže pracovať v niekoľkých režimoch:

1. Režim práce so zásobami On - Line (priame odpisovanie zásob), alebo OFF - Line (nepriame odpisovanie zásob)

2. S evidenciou zásob v systéme AMADEUS sklad na predajni

3. So sledovaním zásob na centrále v systéme Nautilus - NRSYS, alebo v spolupráci s iným centrálnym IS

 

Registračná pokladňa NRSYS - Amadeus je moderným prostriedkom podpory predaja od malých predajní až po supermarkety. Softvér pokladne Amadeus obsahuje poznatky a skúsenosti predajných systémov v zahraničí ako aj vlastné viac ako 15 ročné poznatky pretavené do vývoja pokladničných systémov. Našim cieľom je poskytnúť také riešenie, ktoré okrem základných funkcií spojených s realizáciou platby rozšíril funkcie registračnej pokladne o činnosti, ktoré zabezpečujú kontrolu obsluhy, zjednodušujú prácu obsluhy a podporujú všetky existujúce technické podporné prostriedky napomáhajúce technike predaja s cieľom ochrany zákazníka, minimalizácie času spojeným s platením a profesionalizácie danej činnosti.

 

Základné vlastnosti registračnej pokladne Amadeus:

 • bežný predaj fiskálnou registračnou pokladnicou, podľa Zákona 289/2008
 • možnosť pripojenia všetkých druhov snímačov čiarového kódu,
 • predaj podporujúci preddefinované klávesy
 • rozdelenie tovaru do sortimentných skupín
 • predaj s lokálnym, alebo centrálnym cenníkom
 • rôzne druhy tlače bloku, položkový, kumulatívny
 • tlač cenoviek tovaru

- na fiskálnej tlačiarni

- na formát papiera A4, aj farebne (podľa typu vašej tlačiarne)

 • kontrolované storná bloku (storno karty)
 • automatizovaná archivácia záznamov a vybraných dokladov aj v textovom tvare
 • možnosť výdaju tovaru do mínusu
 • užívateľské nastavenie prostredia

- zmena veľkosti písma

- možnosť zapínať a vypínať zobrazenie stĺpcov v tabuľkách

- filtrovanie záznamov podľa rôznych kritérií

- vyhľadávanie v záznamoch a rýchle dohľadávanie v záznamoch

 • poskytovanie zliav

- časové zľavy (v daný deň týždňa a v danú hodinu)

- zľavy zákaznícke (každý X-tý zákazník dostane definovanú zľavu)

- zľavy podľa obratu

- zákaznícke karty – vernostný systém

 • tandemový predaj obalov
 • typy platieb:

- hotovostné, v domácej mene aj v cudzích menách

- bezhotovostné platby

- platby šekmi, stravenkami a nákupnými poukážkami

 • všetky typy uzávierok – denné, mesačné, intervalové
 • vklady a výbery do pokladne v rôznych menách
 • nastavenie prístupových práv a práv činností pre jednotlivých užívateľov a skupiny
 • štatistiky predaja

Tlačiť