NRSYS

SOFTVÉR

Cieľom spolupráce medzi spoločnosťou NRSYS s.r.o. a našim zákazníkom je racionalizácia procesov prebiehajúcich v obchodnej činnosti zákazníka.

K racionalizácii dochádza rozsiahlejším využitím informačného systému pri riadení, obchodovaní, plánovaní, kontrole, marketingu aj výstupných zostavách a reportingu. K urýchleniu práce dochádza napríklad využitím elektronických dokladov pri príjme tovaru, fakturácii, cenotvorbe, objednávkach i hláseniach. Využitím moderných zariadení na snímanie čiarového kódu, handheld PC a prenosných počítačov (laptop) je možné výrazne zrýchliť a upresniť prácu pracovníkov v skladoch, obchodoch i manažérov Vašej firmy.

Ak Vás zaujímajú naše riešenia vyberte si prosím produkt, o ktorom by ste chceli získať viac informácií.

 

Tlačiť