NRSYS

Podpora

Predaj pre nás znamená začiatok spolupráce so zákazníkom. Znamená to, že zákazníkom ponúkame kompletné podporu, ktorá obnáša poradenstvo v oblasti informačných technológii a neraz aj v oblasti ekonomika a legislatívy súvisiacej s podnikaním v oblasti obchodných a zdravotníckych organizácii. Naša spoločnosť pre podporu svojich zákazníkov vybudovala informačné a servisné centrum, ktoré od roku 2000 pracuje pod názvom CENTRUM SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM. Samozrejme na všetky infromačné systémy ako aj dodávaný hardvér poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis podľa želania zákazníka. Náš servis je dostupný na celom území Slovenska a sme schopný zabezpečiť servis počas 365 dní v roku.

 

Zákazníci sa môžu vždy obrátiť na zákaznícke služby spoločnosti NRSYS s požiadavkou na kvalifikovanú podporu, pokiaľ ide o prevádzku obchodných systémov NRSYS. NRSYS ponúka zákaznícku podporu podľa jednotlivých požiadaviek zákazníka. S tým na zreteli sme systémovo štrukturovali naše možnosti podpory produktov v rôznych úrovniach.

 

1. úroveň - zameraná priamo na koncového užívateľa v obchode.

2. úroveň - zameraná na zákazníkove alebo partnerské IT oddelenie, ktoré si potom zabezpečuje 1. úroveň podpory.

3. úroveň - zameraná na zákazníka alebo partnerskú organizáciu, ktoré si bude zabezpečovať 2. úroveň podpory.

 

NRSYS v záujme poskytovania najvyššej úrovne podpory a očakávateľne kalkulovateľných nákladov pre zákazníka pristúpil k vytvoreniu balíkov predplatených služieb, ktoré si má zákazník zvoliť podľa svojich potrieb.

Samotné servisné balíky sú vytvorené tak, aby odzrkadľovali potreby rôznych klientov a rôznych informačných systémov, ktoré NRSYS vyvíja. Jednotliví klienti si môžu voliť balík tak, ako vyhovuje ich potrebám, zvykom a pracovnej dobe.

 

Základom sú servisné balíky basic, ktoré zabezpečujú aktualizáciu programových verzií internetom, reinštalácie a základný hotline – t.j. záznam hovorov, žiadosť o výjazd a pod.

Balíky služieb s plnou podporou zabezpečujú aktualizáciu programových verzií, reinštalácie, vzdialenú správu, plný hotline od 8.00 do 16.30 hod. Balíky sa dajú rozšíriť o poskytovanie služieb od 7:00 do 18:00 hod. Niektoré balíky sa dajú rozšíriť o poskytovanie služieb od 7.00 do 21.30 hod., vrátane víkendov. Zároveň je možné doplniť ku všetkým balíkom technickú podporu na počítače a tlačiarne, vrátane dopravných nákladov.

Výber jednotlivých balíkov konzultujte s obchodným oddelením spoločnosti NRSYS.

 

Udržovanie a aktualizácie (maintenance)

Ako zákazníkovi NRSYS-u vám ponúkame trvalú podporu budúcich inovácií a riešenia prípadných problémov, ktoré by mohli vzniknúť. Nové verzie sú integrované tak, aby reflektovali špecifiká systémového prostredia zákazníka, a prinášali pre zákazníka benefity v podobe vylepšení a nových funkcionalít.

Tlačiť