NRSYS

Fiskálny zákon 289/2008 - Kniha ERP od 1.1.2018

Legislatívna úprava zákona č. 289/2008 priniesla okrem iného pre podnikateľa povinnosť upraviť si Knihu Elektronickej registračnej pokladne podľa nových požiadaviek zákona.

Zmeny sú  pre podnikateľa platné s účinnosťou od 1.januára 2018.

 

Keďže novelou zákona boli ustanovené nové údaje, ktoré je servisná organizácia povinná zaznamenať do knihy ERP, dopĺňa sa aj príloha č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. – Kniha elektronickej registračnej pokladnice. S prihliadnutím na to, aby podnikateľ nemusel z titulu zmien zákona č. 289/2008 Z. z. kúpiť novú knihu ERP, prechodným ustanovením [§ 18cd ods. 3] sa upravuje, že podnikateľ môže popisy záznamov (nadpisy upravených kolóniek) doplniť (dopísať), resp. ich upraviť prelepením sám.

 

Pripravili sme pre vás metodiku na úpravu Kníh elektronickej registračnej pokladnice, zároveň Vás chcem upozorniť, že sa jedná o záznamy do pokladničnej knihy, ktorých doplnenie je iba povinnosťou podnikateľa a nemajú súvis s fungovaním pokladničného systému. Servisná organizácia tieto záznamy nevykonáva.

PDF dokument Metodika pre úpravu Kníh elektronickej registračnej pokladnice. 

 

Na nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť dokument s popisom všetkých zmien zákona č.289/2008 s platnosťou od 1.januára 2018:

PDF dokument Dokument pozrieť tu!

Tlačiť