NRSYS

Implementácia NRSYS systémov

Zaškolenia

NRSYS môže ponúknuť kompletné vzdelávacie balíčky pre obchodnú i lekárenskú sféru. Školenie je vykonávané v priestoroch a na zariadeniach spoločnosti NRSYS alebo priamo u zákazníka. Školíme koncových užívateľov, IT pracovníkov, ako aj údržbu a servisný personál. Program školenia môže byť prispôsobený podľa špecifikácií zákazníka.

 

Podpora pri inštalácii a uvedení do prevádzky

Pre hladké a včasné inštalácie v obchode a na mieste budúceho nasadenia ponúkame pilotné inštalácie a úvodné testovania všetkých použitých a pripravovaných zariadení. Môžeme sa samozrejme postarať o úplnú fyzickú inštaláciu na mieste u zákazníka a v prípade potreby sme k dispozícii pre podporu v súvislosti s celkovým nábehom systému i obchodnej jednotky.

 

Dokumentácia

Popri technickej dokumentácie v súvislosti s dodávaným produktom, môže NRSYS tiež vypracovať najrôznejšie návody na použitie a manuály podľa špecifikácie zákazníka.


 

Tlačiť