NRSYS

Firemný proces riadenia projektov

Aby sa predišlo nesprávnym investíciám zo strany klienta, je veľmi dôležité, aby zavádzanie informačného systému prešlo niekoľkými fázami.

Dôležité je nevynechať prípravnú fázu, ktorej výsledkom je implementačná štúdia, ktorá odpovie ako navrhovaný informačný systém najlepšie implementovať u klienta. Súčasťou štúdie je výber konkrétnych softvérových modulov s ohľadom na najoptimálnejšie zavedenie systému u klienta, s dôrazom na návratnosť investície u softvéru i hardvéru. Štúdia tiež zistí racionalizáciu procesov vo firme a celkovú vhodnosť riešenia pre klienta.

 

Riadenie

Tlačiť