NRSYS

ezdravie

 

Vážení zákazníci,

 

Keďže termín zavedenia elektronického zdravotníctva sa nám rýchlo približuje a každý má mnoho otázok, spoločnosť NRSYS s.r.o. vás všetkých srdečne pozýva na školenie

 

Zavedenie elektronického zdravotníctva na Slovensku.

 

Zavedenie elektronického zdravotníctva si vyžaduje určitú zmenu práce v lekárni. Bude nutná tak úprava softvéru, s ktorým pracujete, ako aj technická inštalácia potrebných zariadení. Kvôli časovému tlaku, ktorý je na nás všetkých kladený, sme sa rozhodli pristúpiť na hromadné školenia, vďaka ktorým zvládnete všetky noviny bez problémov. Naši kolegovia vás touto formou naučia, ako pracovať so systémom Pharmacy po zavedení eZdravia. Keďže viac hláv má viac rozumu aj otázok a čas sa naozaj kráti tešíme sa na vás:

 

  • 10.10.2017  v Nitre – Agroinštitút
  • 11.10.2017  v Bratislave – Hotel Devín
  • 12.10.2017  v Banskej Bystrici – Hotel Dixon
  • 19.10.2017  v Košiciach – Hotel Centrum

 

Školenie je vytvorené pre užívateľov nášho lekárenského informačného systému (magistrov aj laborantov). 

Na školení sa budeme zaoberať:

* výkladom zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme,

* úpravou nášho systému v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva, 

* postupmi pri realizácii zmien v lekárňach,

*  a necháme aj priestor pre diskusiu.

   

Pre krátkosť času nie je možné vykonávať osobné školenia priamo v lekárni pri inštalácií. Je preto veľmi dôležité, aby ste si vybrali vhodný termín z ponúkaných oficiálnych školení k systému eZdravie. 

  

Poplatok za seminár zahŕňajúci informačné materiály a občerstvenie je 50€ na osobu. Tento sa bude platiť v hotovosti v deň konania školenia.

Prihláste sa tu do 15.9.2017.

Po vyplnení formulára vás zaradíme na vybrané školenie. Email s bližšími organizačnými informáciami vám zašleme na uvedenú emailovú adresu. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy ezdravie@nrsys.sk alebo na telefónnom čísle 0917/ 719 499.

 

S pozdravom Tím NRSYS

 

Google forms Pre prihlásenie na školenie vyplňte, prosím, tento elektronický dotazník.

Tlačiť