NRSYS

Centrum služieb zákazníkom

CSZ

 

Zrod spoločnosti NRSYS s.r.o. sprevádzala idea „vytvoriť softvér, ktorý spĺňa požiadavky zákazníkov a zabezpečí ich prosperitu". Po prvých inštaláciách systému u našich zákazníkov sme sa dopracovali k poznaniu, že samotný softvér zákazníkovi nestačí. Postupne sme obohatili náš balík produktov o ponuku služieb. Služby sú neodmysliteľnou súčasťou kvalitného softvéru a preto v súčasnosti tvoria podstatnú časť činnosti našej spoločnosti. Bez poskytovaných služieb stráca v podstate softvér pre organizácie svoju hodnotu.

Rozšírením portfólia a množstva zákazníkov firmy vzniklo pre plnenie našej pôvodnej idey nové oddelenie - Centrum služieb zákazníkom (CSZ).

Z nesporných aspektov vychádza aj podstatná funkcia centra služieb, a to je zabezpečovať ucelený kontakt spoločnosti so zákazníkom. Od zamestnanca, ktorý v minulosti sprostredkovával spojenie zákazníka s programátorom, sme sa dopracovali k profesionálne vyškolenej skupine ľudí, ktorá riadi komunikáciu a požiadavky zákazníkov, ale aj zamestnancov firmy NRSYS. Toto oddelenie má na starosti komunikáciu so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Zabezpečuje servisné zásahy, zisťovanie

potrieb, požiadaviek a spokojnosti zákazníkov. Využíva sa forma ankiet, telefonický rozhovor, alebo e-mailová komunikácia. Dobrá komunikácia medzi zákazníkom a spoločnosťou NRSYS je základným predpokladom kvalitných služieb poskytnutých v správnom čase a rozsahu.

Centrum služieb zákazníkom má k dispozícii kvalitný digitálny komunikačný systém, ktorý po technickej stránke umožňuje ľahké telefonické, mailové a faxové spojenie so zákazníkmi. Okrem toho má k dispozícii informačný systém, ktorý vedie podrobné informácie o každom zákazníkovi, o jeho dohodnutých službách, včítane záznamu hovorov s požiadavkami, alebo potrebami zákazníka.

Centrum služieb zákazníkom zabezpečuje

• vedenie komplexnej databázy klientov pre rýchle a spoľahlivé riešenie požiadaviek klientov

• spojenie zákazníkov s našimi servisnými pracovníkmi, aby mohli riešiť všetky Vaše požiadavky najneskôr do 24 hodín

• organizáciu servisných výjazdov k zákazníkom pri poruchách systému alebo techniky

• pravidelný telefonický kontakt s našimi klientami v mesačnom intervale za účelom zisťovania nových požiadaviek resp. prípadných problémov

Kontakt:

CENTRUM SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM

NRSYS, spol. s r.o.

Akademická 12

949 01 Nitra

Pevná linka (na tejto linke je možné uskutočňovať 8 hovorov súčasne) +421 37 6 541 541

Mobilný kontakt +421 905 743 217

E-mail csz@nrsys.sk

Tlačiť