NRSYS

SLUŽBY

Naši zákazníci majú možnosť využívať spoločnosť NRSYS nielen ako dodávateľa informačných systémov a hardvéru resp. všeobecne informačných techológií.

U nás chápeme všetky naše služby ako mimoriadne dôležité, pretože tvoria našu pridanú hodnotu, ktorú vieme zákazníkovi ponúknuť. Zároveň sa snažíme, aby naše služby boli kvalitné a pomohli nám byť o ten povestný krôčik pred konkureciou.

NRSYS ponúka svojim súčasným a budúcim klientom:

• konzultácie a poradenstvo v oblastiach informačných technológii

• konzultácie a poradenstvo v ekonomickej a legislatívnej oblasti obchodných a zdravotníckych organizácii

• pomoc pri návrhu a realizácii informačných systémov

• dodávka informačných systémov (komplexne od návrhu, cez realizáciu až po školenie a prevádzkovú podporu)

• inštalácia systémového softvéru (operačné systémy pre počítače, sieťové operačné systémy pre servery, databázové systémy, aplikácie)

• školenie zákazníkov v našich priestoroch, alebo priamo u zákazníka

• zmluvný servis

• semináre

• bezplatný hot-line od 8 do 16 hodiny počas pracovných dní

 

Tlačiť