NRSYS

Obchodná sféra

V oblasti komerčnej obchodnej sféry ponúkame softvérové riešenia pre široký segment tovarového sortimentu. Od predaja a distribúcie potravín, cez predaj elektroniky až po predaj a servis napríklad záhradnej techniky.

Prí tom podporujme rôzne stupne distribučného reťazca:

- Veľkoobchod

- Sieť maloobchodných predajní s centralizovaným riadením

- Maloobchodná predajňa

Existujúce softvérové produkty nájdete v jednotlivých uvedených sekciách.

Tlačiť