NRSYS

História firmy

Koniec 80-tych rokov bol typický vznikom mnohých nových spoločností. V tomto období bola založená aj spoločnosť NRSYS, ako jedna z prvých firiem poskytujúcich kompletné riešenie softvéru-hardvéru pre firmy, ktoré sa vydali na neľahkú cestu podnikania. Od svojho založenia NRSYS zameral svoju činnosť na vývoj vlastného softvérového vybavenia. Hlavným produktom firmy v tomto období boli vývoj a aplikácia komplexného ekonomického softvérového balíka pre obchodné organizácie a podniky Poľnohospodárskeho nákupu a zásobovania (PNZ).

•1992, začal vývoj a aplikácia POS pokladničných systémov pre obchodné organizácie. Spoločnosť sa presadila na trhu s počítačovými pokladňami a stala sa jedným z najväčších dodávateľov aplikačných programov pre pokladničné systémy na Slovensku

•1.októbra 1993 NRSYS zaviedol do prevádzky prvý pokladničný systém pre lekáreň, ktorý zohľadňoval kategorizáciu - nový systém úhrad liečiv a zdravotného materiálu v zdravotníctve

•1993 NRSYS sa stal oficiálnym dovozcom scannerov firmy METROLOGIC

•1994 NRSYS získal tri certifikáty podľa vyhlášky 55 O registračných pokladniach pre POS pokladne NRSYS 941, NRSYS 941U a NRSYS 941L

•1995 bol vyvinutý POS pokladničný systém pre optiky; NRSYS sa stal servisným pracoviskom spoločnosti EPSON

•1996 - kvalitu systémov spoločnosti dokumentuje najvyššie ocenenie GRAND PRIX GASTRA 1996 pre pokladničný systém NRSYS 941

•2. Apríla 1997 sa spoločnosť v rámci rozvoja svojich aktivít, stala výhradným dovozcom americkej spoločnosti NCR pre Slovensko a je držiteľom certifikátu "Authorized partner for Slovak Republic in the NCR". Uvedením značky NCR na slovenský trh, bola rozšírená ponuka počítačových pokladní a snímačov čiarového kódu o výrobky najvyššej svetovej kvality.

•1998 - prvá inštalácia pokladničného systému NCR Dynakey na Slovensku v supermarkete Jednota Nové Zámky. Dynamický vývoj spoločnosti smeroval k rozšíreniu ponuky programového a technického vybavenia v rámci celého územia štátu, čo si vyžiadalo zriadenie pobočiek pre jednotlivé regióny Slovenska. Postupne vznikli pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

•1999 - dodávka veľkého množstva zariadení NCR do obchodných organizácii na Slovensku. Obľúbenými sa stal najmä pokladničný systém NCR 7445-Falcon. Prvé inštalácie systému Falcon s termotlačiarňami.

•2000 - NRSYS sa stal najväčším dodávateľom softérových riešení v oblasti zdravotníctva. Vytvorili sme komunikačnú sieť PharmNet .

•2000 - NRSYS sa stal autorizovaným partnerom spoločnosti IBM pre oblasť retail (pokladničné systémy) a počítače a servery na báze Intel.

Tlačiť