NRSYS

Environmentálna politika

Znepokojenie ohľadom vplyvu našich činností na životné prostredia by malo prestupovať celý náš priebeh podnikania. Aktívne a cielené práce pre životné prostredie preto pokladáme za predpoklad a podmienku pri ceste za prosperitou.

 

NRSYS preto bude:

  • vykonávať podnikateľskú činnosť tak, že možnosti a riziká vplyvu na životné prostredie je potrebné vziať do úvahy už v základoch činností
  • mať úzku interakciu so zákazníkmi a všetkými ostatnými partnermi v otázkach životného prostredia
  • konať prinajmenšom v súlade s platnými právnymi predpismi a regulačnými nariadeniami
  • vo všetkých činnostiach sa bude zameriavať na znižovanie a prevenciu znečistenia
  • zabezpečovať, aby manažéri a vedúci pracovníci boli zodpovední za dodržiavanie pravidiel environmentálnej politiky
  • umožňovať environmentálne činnosti spoločnosti prezentovať ako transparentné voči zamestnancom aj zákazníkom
  • viesť aktívny dialóg s našimi zákazníkmi a stanovovať požiadavky na spoluprácu s partnermi a dodávateľmi.

Tlačiť