NRSYS

O FIRME

Firma NRSYS s.r.o.

 

Rovnako, ako každý človek má osobnosť, tak i každá firma má určité vlastnosti, ktoré ju odlišujú od ostatných. Každý z Vás, kto pracoval pre viac zamestnávateľov vie, že nie všetci zamestnávatelia sú rovnakí. V jednej spoločnosti je atmosféra uvoľnená a priateľská, v inej naopak napätá a prísna. Niekde je šéf neprístupný tvrdohlavec, inde so zamestnancami sedáva v jedálni pri tom istom stole. Je rozdiel v pracovných podmienkach, ponímaní firemnej kultúry, prístupe k zákazníkom a pod.

Nielen zamestnanci, ale i zákazníci si uvedomujú, že firmy pôsobiace v rovnakom odvetví sa môžu značne líšiť. Spoločnosti H&M, Zara, Cerruti, Hugo Boss či C&A všetky predávajú oblečenie, ale ich obchody vyzerajú úplne inak. A my sa chceme líšiť od našich protihráčov na softvérovom trhu.

 

Súhrn toho všetkého – ako firma koná navonok a dovnútra – tvorí jej identitu.

 

Prečo je identita dôležitá?

Bez vlastnej identity, nie ste rozpoznateľní. Ak nie ste rozpoznateľní, ľudia vás prehliadnu. Naša identita musí byť zrejmá. Aby taká bola, musíme jednať spoločne a jednotne. Niekedy identita nie je príliš zreteľná. Existuje rozpor medzi tým, čo sa deje vnútri a tým, čo je prezentované okolitému svetu. Chcete byť iní, než naozaj ste, alebo vlastne neviete, čo vás odlišuje. Keď je však imidž neurčitý, nemôžeme skutočne rozpoznať firemnú identitu. Firma nemá žiadny imidž, žiadnu osobnosť, vyzerá mdlo a nezáživne.

 

Takže NRSYS s.r.o.

• Kto sme?

Sme firma zložená z ľudí, ktorí vytvárajú kvalitný a inovatívny softvér. Robíme inštalácie softvéru a vykonávame podporu. Staráme sa o bezproblémovú prácu našich zákazníkov. Tomuto cieľu podriaďujeme celé naše konanie.

 

• Aké máme ciele?

Našim hlavným cieľom je pomôcť našim zákazníkom, aby boli lepší ako ich konkurencia. Riešenia, ktoré prinášame (softvér a služby) ich pozdvihnú na úroveň vysokej kvality, aby mohli dosahovať lepšie výsledky. Úspech našich zákazníkov na trhu znamená trvale udržateľný rozvoj aj pre nás - pre NRSYS.

 

• Aké prostriedky a metódy používame na dosahovanie týchto cieľov?

1. Máme výborný softvér /náš vývojový tím vkladá do softvéru inovatívne nápady a aplikačný tím ich dáva zrozumiteľnou formou do užívania našim zákazníkom/
2. Máme výborné služby /naši zákazníci majú k dispozícií Centrum Služieb Zákazníkom a tím aplikačnej podpory/
3. Máme výborný marketing /náš marketing ukazuje zákazníkom víziu, akým smerom sa uberať v ďalšom ich uvažovaní a rozvoji ich aktivít/
4. Máme výborný predaj /predávame kvalitne pripravené riešenia, pravidelne navštevujeme našich zákazníkov, snažíme sa v čo najširšej miere splniť ich požiadavky a ciele/
5. Máme výbornú technickú podporu /náš technický tím je schopný vyriešiť našim zákazníkom technické problémy súvisiace s výpočtovou technikou/
6. A hlavne zákazníkom ponúkame osobnú podporu celého kolektívu spoločnosti NRSYS

 

• V čom sme výnimoční?

Náš softvér je jednoduchý a maximálne účelný. Robíme všetko preto, aby bol inovatívny a efektívny. Vysokú kvalitu nášho softvéru zabezpečujeme aj maximálnym úsilím o produkt „bez chýb". Softvér upravujeme „na mieru" podľa želaní našich zákazníkov.

 

• Čím sa odlišujeme od ostatných firiem?

Našou snahou je poskytovanie kvalitných služieb a ochota pomôcť. Nezavádzame klientov niečím, čo nie sme schopní dodať. Nepredávame to - čo nemáme. Nehovoríme, že sme neomylní, alebo že nerobíme chyby. To by nebola pravda. Každý kto niečo robí, robí aj chyby. Ale je tu jeden podstatný rozdiel – my sa neskrývame za „nepredvídateľné okolnosti", ale okamžite problémy riešime a odstraňujeme.

 

NRSYS je „bežcom na dlhú trať"! Pre našich zákazníkov sme dlhodobým a spoľahlivým partnerom. Veríme, že sme jedineční tým, že nášho zákazníka nikdy nenecháme v problémoch, ale vždy mu pomôžeme.

 

Ing. Jozef Fiebig

 

 

 

 Ing. Jozef Fiebig

 spolumajiteľ, konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti - CEO

Tlačiť