NRSYS

So softvérom Pharmacy je pre vás aj e-Health hračka

Certifikat e-health

Mnohí z vás zachytili správy o odložení procesu implementácie elektronického zdravotníctva. Dôvodom mala byť najmä nepripravenosť celého projektu a rušenie zmlúv s poskytovateľmi služieb. Napriek mylným informáciám, ktoré poskytovali mnohé médiá, jediná zmluva, ktorá bola zo strany vládnych činiteľov napadnutá, sa týkala dodávky čipových kariet pre identifikáciu pacienta. Táto bola predražená a v mnohých ohľadoch nezmyselná.  Napriek týmto problémom príprava celého projektu prebieha ďalej a poskytovatelia informačných systémov pre nemocnice, lekárne i zdravotné poisťovne prichádzajú s úpravami svojho softvéru tak, aby bol kompatibilný s národným informačným systémom.

 

Na začiatku apríla sa NRSYS stal jednou z prvých štyroch firiem (a prvou spomedzi poskytovateľov softvéru pre lekárne), ktoré získali pre svoj softvér oficiálnu certifikáciu od NCZI. Táto potvrdzuje, že systém Pharmacy je pripravený plne komunikovať so systémom elektronického zdravotníctva. Náš softvér bol otestovaný vo vybraných lekárňach, ktoré za bežnej prevádzky skúšali implementáciu systému e-Health v praxi a takto získaný certifikát garantuje všetkým našim zákazníkom, že sa nasadzovania elektronického zdravotníctva vôbec nemusia obávať.

 

Pripomeňme si, čo nasadenie elektronického zdravotníctva na Slovensku znamená pre lekárenskú prax. Plánovaný program e-Health umožní postupne nahradiť papierový recept elektronickým. Cieľom je tiež poskytnúť podporu lekárom a lekárnikom pri preskripcii a dispenzácii a to vďaka dostupnej medikačnej histórii pacienta. Jednoducho povedané, vďaka elektronickej zdravotnej karte bude možné sledovať, aké lieky pacient užíva a teda vyhnúť sa možným kontraindikáciám či alergiám. Systém sám lekára či lekárnika upozorní, že predpisovaný liek môže byť rôznym spôsobom nebezpečný pre pacienta. 

 

Hoci zavedenie e-Health by mohlo byť v mnohých ohľadoch nápomocné pri práci lekárnika, prináša množstvo komplikácií do jeho každodennej praxe. Mnohí sa obávajú jeho zložitého zavádzania, učenia sa nových vecí, či výmeny systému. V našej spoločnosti veríme, že systém Pharmacy pomôže našim klientom prekonať obavy. Keďže nikto z nás sa nemôže vyhnúť povinnosti stanovenej zákonom, naším cieľom je čo najviac uľahčiť našim klientom prechod na elektronické zdravotníctvo. Hoci sme si vedomí, že e-Health znamená rozšírenie už aj tak spletitej legislatívy, ktorá sa Vás dotýka, chceme Vám pomôcť jednoducho zvládnuť nástup elektronického zdravotníctva a využívať najmä jeho výhody.

Ako prvý certifikovaný systém pre lekárne na Slovensku vám garantujeme, že Pharmacy vám umožní hladký prechod na e-Health a  bude spoľahlivý vo všetkých ohľadoch aj naďalej.  

Tlačiť