NRSYS

Pharmacy HITT – Vaša práca za tárou bude lepšia, príjemnejšia

Prvou voľbou pri vývoji nového lekárenského systému Pharmacy HITT bol vývoj pokladne. Práve pokladňa je tou časťou informačného systému, ktorá napomáha zvládnutiu náporu za tárou. Preto boli pri vývoji kladené najväčšie nároky práve na túto časť informačného systému. Ak si spomínate, v predchádzajúcom vydaní Lekárnických listov sme uverejnili článok, v ktorom bolo spomenuté, že Pharmacy HITT mal iba jeden cieľ - pomôcť lekárnikovi a to cez :

1. jednoduché ovládanie, ktoré je ľahko pochopiteľné a naučiteľné

2. zachovanie všetkých funkcií, ktoré Pharmacy má /a tých veru nie je málo/

 

Sme presvedčení, že práve v pokladni bolo zjednodušenie najdôležitejšie. Ovládacie funkcie informačného systému boli kompletne prepracované a urobené tak, aby boli intuitívne.

S ohľadom na ergonómiu sme ovládanie prispôsobili novým možnostiam, ktoré dnes poskytuje technika. Počas vašej práce s informačným systémom potrebujete dosiahnuť nejaký úkon, niečo zmeniť, spresniť, prípadne zobraziť doplňujúce informácie. Akciu, ktorá je potrebná, vyvoláte jednoducho tak, že stlačíte prstom príslušný obrázok (ikonu), ktorá prináleží danej funkcii. Dotyk, ktorý urobíte, vyvolá požadovanú reakciu systému. Už si nebudete musieť pamätať zložité a najmä zle zapamätateľné klávesové skratky (F8, F9, Alt+F4 a pod.). Vizualizácia formou ikon v spolupráci s dotykom Vášho prsta dokáže tieto skratky efektívne nahradiť a je pre človeka oveľa príjemnejšia, a ľahšie sa pamätá. Náš nový pokladničný systém bol kompletne prepracovaný aj preto, že pre bežného človeka je množstvo funkcií v lekárenskej pokladni nepredstaviteľné. Len pre ilustráciu, je ich viac ako 100. Chceme, aby ste o nich vedeli a aby ste ich vedeli v prípade potreby ovládať a používať. Cieľom je, aby bolo používanie ľahko pochopiteľné a prehľadné. Zodpovedajúce možnosti informačného systému a ich prehľadné a jednoduché ovládanie zabezpečujú, že máte čas a možnosť kvalitne obslúžiť pacienta.

 

Vo všetkých, dnes ponúkaných lekárenských informačných systémoch je veľké množstvo funkcií. Bohužiaľ, práve táto komplexnosť často spôsobuje neprehľadnosť a potrebu obsiahleho a náročného školenia pre užívateľov - lekárnikov. Vysoká náročnosť ovládania a práce s informačnými systémami je považovaná za samozrejmosť. Sme si však istí, že to tak nemusí byť. Vytvorili sme nový informačný systém s ohľadom na jeho užívateľa – lekárnika. Dávame mu do rúk nástroj, ktorý dokáže ovládať pomocou ikon a farieb. Ovládanie dotykom umožňuje ľahšie ovládať funkcie, ako výdaj liečiv, prácu s výrobou IPLP, spracovanie receptov a ZP, prípadne prácu s ústavmi. Dovoľuje rozmanitosť pri platbách, kedy podporuje platbu hotovosťou, platobným terminálom, ale aj šekmi. Celý systém získal vyšší výkon, rýchlosť práce a istú formu hravosti, ktorá lekárnikovi prácu spríjemňuje.

V prípade záujmu o prezentáciu nového lekárenského systému Pharmacy HITT je možné kontaktovať naše Centrum Služieb Zákazníkom, ktoré Vám sprostredkuje stretnutie s pracovníkom NRSYS-u priamo vo Vašej lekárni.

 

Ing. Jozef Fiebig

konateľ spoločnosti NRSYS

Tlačiť